مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت ورق - ورق ضخامت ۲۵ میلیمتر

انواع ورق ضخامت ۲۵ میلیمتر با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت ورق ورق ضخامت ۲۵ میلیمتر ورق سیاه فولاد کاویانST۳۷ ۲۰,۹۵۰ ۱۰:۴۰:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ - - - -
2 قیمت ورق ورق ضخامت ۲۵ میلیمتر ورق سیاه فولاد اکسین ST۳۷ ۲۱,۳۰۰ ۱۰:۳۹:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ - - - -
3 قیمت ورق ورق ضخامت ۲۵ میلیمتر کاویان ۶*۱.۵ ۲۱,۵۰۰ ۱۷:۱۲:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ ۲۱,۹۵۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ (۴۵۰) ۲.۰۹ %
4 قیمت ورق ورق ضخامت ۲۵ میلیمتر اکسین اهواز ۲*۶ ۲۱,۲۵۰ ۱۷:۱۰:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ ۲۲,۱۵۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ (۹۰۰) ۴.۲۴ %
5 قیمت ورق ورق ضخامت ۲۵ میلیمتر اکسین اهواز ۲*۶ ۲۲,۱۵۰ ۲۰:۴۸:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ - - - -
6 قیمت ورق ورق ضخامت ۲۵ میلیمتر کاویان ۶*۱.۵ ۲۱,۹۵۰ ۲۰:۴۸:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ - - - -
7 قیمت ورق ورق ضخامت ۲۵ میلیمتر کاویان ۲۲,۸۰۰ ۱۲:۲۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۲۳,۶۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ (۸۰۰) ۳.۵۱ %
8 قیمت ورق ورق ضخامت ۲۵ میلیمتر کاویان ۲۳,۶۰۰ ۲۰:۰۲:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ۲۱,۸۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱,۸۰۰ ۷.۶۳ %
9 قیمت ورق ورق ضخامت ۲۵ میلیمتر کاویان ۲۱,۸۰۰ ۱۲:۱۰:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۲۲,۳۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ (۵۰۰) ۲.۲۹ %
10 قیمت ورق ورق ضخامت ۲۵ میلیمتر کاویان ۲۲,۳۰۰ ۱۱:۵۰:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۲۲,۲۵۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۵۰ ۰.۲۲ %
11 قیمت ورق ورق ضخامت ۲۵ میلیمتر کاویان ۲۲,۲۵۰ ۱۰:۴۰:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۲۲,۶۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ (۳۵۰) ۱.۵۷ %
12 قیمت ورق ورق ضخامت ۲۵ میلیمتر کاویان ۲۲,۶۰۰ ۱۲:۴۳:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ - - - -
13 قیمت ورق ورق ضخامت ۲۵ میلیمتر اکسین اهواز ۲۲,۷۵۰ ۱۵:۲۸:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ - - - -