مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت میلگرد - میلگرد ۲۰

انواع میلگرد ۲۰ با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت میلگرد میلگرد ۲۰ قیمت میلگرد سایز ۲۰ الی ۲۲ کارخانه کیهان نورد AIII ۴۰,۹۰۰ ۱۱:۵۲:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ - - - -
2 قیمت میلگرد میلگرد ۲۰ قیمت میلگرد سایز ۱۴ الی ۲۵ کارخانه ابهر AII ۴۳,۵۰۰ ۱۰:۲۱:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ - - - -
3 قیمت میلگرد میلگرد ۲۰ قیمت میلگرد سایز ۱۴ الی ۲۸ کارخانه نیشابور AIII ۴۶,۰۰۰ ۱۰:۱۹:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ - - - -
4 قیمت میلگرد میلگرد ۲۰ کاشان AIII ۳۰,۵۰۰ ۰۲:۱۲:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۲۸,۴۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۲,۱۰۰ ۶.۸۹ %
5 قیمت میلگرد میلگرد ۲۰ کاشان AIII ۲۸,۴۰۰ ۰۲:۱۶:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۲۸,۴۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۰ 0
6 قیمت میلگرد میلگرد ۲۰ کاشان AIII ۲۸,۴۰۰ ۰۶:۵۲:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۲۸,۷۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ (۳۰۰) ۱.۰۶ %
7 قیمت میلگرد میلگرد ۲۰ کاشان AIII ۲۸,۷۰۰ ۰۶:۵۳:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۲۸,۷۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۰ 0
8 قیمت میلگرد میلگرد ۲۰ کاشان AIII ۲۸,۷۰۰ ۰۶:۵۳:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۲۸,۵۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۲۰۰ ۰.۷۰ %
9 قیمت میلگرد میلگرد ۲۰ کاشان AIII ۲۸,۵۰۰ ۰۲:۱۳:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۲۷,۷۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ۸۰۰ ۲.۸۱ %
10 قیمت میلگرد میلگرد ۲۰ کاشان AIII ۲۷,۷۰۰ ۰۶:۵۴:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ۲۷,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۷۰۰ ۲.۵۳ %
11 قیمت میلگرد میلگرد ۲۰ کاشان AIII ۲۷,۰۰۰ ۱۱:۲۶:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۲۷,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۰ 0
12 قیمت میلگرد میلگرد ۲۰ کاشان AIII ۲۷,۰۰۰ ۱۱:۲۶:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۲۷,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۰ 0
13 قیمت میلگرد میلگرد ۲۰ کاشان AIII ۲۷,۰۰۰ ۱۱:۲۷:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۲۷,۷۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ (۷۰۰) ۲.۵۹ %
14 قیمت میلگرد میلگرد ۲۰ کاشان AIV ۲۹,۰۰۰ ۲۳:۴۹:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۲۱,۷۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۷,۳۰۰ ۲۵.۱۷ %