مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت ورق - ورق ضخامت ۱۰ میلیمتر

انواع ورق ضخامت ۱۰ میلیمتر با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت ورق ورق ضخامت ۱۰ میلیمتر قیمت ورق ضخامت۸ و ۱۰ و ۱۲ میلیمتر فولاد مبارکه اصفهان ۸۹,۵۰۰ ۱۶:۳۱:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ - - - -
2 قیمت ورق ورق ضخامت ۱۰ میلیمتر قیمت ورق ضخامت ۱۰ و ۸ میلیمتر فولاد مبارکه اصفهان ۵۱,۲۰۰ ۱۷:۱۴:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ - - - -
3 قیمت ورق ورق ضخامت ۱۰ میلیمتر قیمت ورق ضخامت ۱۰ و ۱۲ میلیمتر فولاد مبارکه اصفهان ۵۲,۰۰۰ ۱۷:۱۹:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ - - - -
4 قیمت ورق ورق ضخامت ۱۰ میلیمتر فولاد مبارکه اصفهان ۲۴,۷۰۰ ۱۸:۴۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۲۴,۲۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۵۰۰ ۲.۰۲ %
5 قیمت ورق ورق ضخامت ۱۰ میلیمتر فولاد مبارکه A۲۸۳ Gr C ۲۴,۲۰۰ ۰۸:۵۲:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ - - - -
6 قیمت ورق ورق ضخامت ۱۰ میلیمتر فولاد مبارکه اصفهان ۲۴,۲۰۰ ۰۸:۴۷:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ - - - -
7 قیمت ورق ورق ضخامت ۱۰ میلیمتر گیلان برشی ابعادی ۲۱,۱۰۰ ۰۸:۳۸:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ - - - -
8 قیمت ورق ورق ضخامت ۱۰ میلیمتر کاویان ۲۰,۸۵۰ ۱۷:۱۱:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ ۲۲,۷۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ (۱,۸۵۰) ۸.۸۷ %
9 قیمت ورق ورق ضخامت ۱۰ میلیمتر فولاد مبارکه ۲۲,۷۰۰ ۱۲:۲۴:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۲۳,۷۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ (۱,۰۰۰) ۴.۴۱ %
10 قیمت ورق ورق ضخامت ۱۰ میلیمتر فولاد مبارکه ۲۳,۷۰۰ ۱۲:۲۳:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۲۲,۹۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۸۰۰ ۳.۳۸ %
11 قیمت ورق ورق ضخامت ۱۰ میلیمتر کاویان ۲۲,۷۰۰ ۱۲:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ - - - -
12 قیمت ورق ورق ضخامت ۱۰ میلیمتر فولاد مبارکه ۲۲,۹۰۰ ۱۱:۴۹:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۲۲,۴۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۵۰۰ ۲.۱۸ %
13 قیمت ورق ورق ضخامت ۱۰ میلیمتر فولاد مبارکه ۲۲,۴۰۰ ۱۰:۳۸:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ - - - -
14 قیمت ورق ورق ضخامت ۱۰ میلیمتر - ۱۸,۶۰۰ ۱۱:۵۴:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ - - - -