مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) - ورق گالوانیزه ۰.۸ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی

انواع ورق گالوانیزه ۰.۸ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۰.۸ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی قیمت ورق عرشه فولادی کاشان ضخامت ۰.۸ الی ۱.۲ میلیمتر ۸۹,۰۰۰ ۱۶:۳۹:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۴۸,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ۴۱,۰۰۰ ۴۶.۰۷ %
2 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۰.۸ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی قیمت ورق عرشه فولادی هفت الماس ضخامت ۰.۷ الی ۱.۲ میلیمتر ۸۷,۰۰۰ ۱۶:۳۸:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۴۶,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ۴۱,۰۰۰ ۴۷.۱۳ %
3 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۰.۸ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی قیمت ورق عرشه فولادی کاشان ضخامت ۰.۸ الی ۱.۲ میلیمتر ۴۸,۰۰۰ ۱۲:۰۷:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ۳۸,۵۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۹,۵۰۰ ۱۹.۷۹ %
4 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۰.۸ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی قیمت ورق عرشه فولادی هفت الماس ضخامت ۰.۷ الی ۱.۲ میلیمتر ۴۶,۰۰۰ ۱۲:۰۶:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ۴۰,۹۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۵,۱۰۰ ۱۱.۰۹ %
5 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۰.۸ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی قیمت ورق عرشه فولادی هفت الماس ضخامت ۰.۷ الی ۱.۲ میلیمتر ۴۰,۹۰۰ ۰۶:۴۲:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ - - - -
6 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۰.۸ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی قیمت ورق فرمینگ عرشه فولادی شهر کرد ضخامت ۰.۷ الی ۱.۲ میلیمتر ۴۰,۸۰۰ ۰۶:۴۲:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ - - - -
7 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۰.۸ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی قیمت ورق عرشه فولادی کاشان ضخامت ۰.۸ الی ۱.۲ میلیمتر ۳۸,۵۰۰ ۲۰:۴۹:۰۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ - - - -
8 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۰.۸ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی قیمت ورق عرشه فولادی شهر کرد ضخامت ۰.۸ الی ۱.۲ میلیمتر ۳۷,۷۰۰ ۲۰:۴۷:۰۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ - - - -
9 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۰.۸ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی قیمت ورق عرشه فولادی هفت الماس ضخامت ۰.۸ الی ۱.۲ میلیمتر ۳۷,۵۰۰ ۲۰:۴۶:۰۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ - - - -
10 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۰.۸ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی ورق ۰.۸ گالوانیزه فرمینگ کاشان ۳۸,۱۰۰ ۱۳:۴۳:۰۰ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۳۵,۷۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۲,۴۰۰ ۶.۳۰ %
11 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۰.۸ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی ورق ۰.۸ گالوانیزه فرمینگ هفت الماس ۳۶,۹۰۰ ۱۳:۴۱:۰۰ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۳۴,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۲,۹۰۰ ۷.۸۶ %
12 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۰.۸ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی ورق عرشه فولادی امیر کبیر کاشان ۳۷,۹۰۰ ۱۱:۳۲:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۳۶,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۱,۹۰۰ ۵.۰۱ %
13 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۰.۸ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی ورق عرشه فولادی چین ۳۵,۰۰۰ ۲۱:۳۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ - - - -
14 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۰.۸ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی ورق عرشه فولادی قزاق ۳۵,۰۰۰ ۲۱:۳۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ - - - -
15 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۰.۸ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی ورق عرشه فولادی سمنان ۳۴,۵۰۰ ۲۱:۳۴:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ - - - -
 برای خرید و اجرای سقف عرشه فولادی و ورقهای کامپوزیت  و گل میخ و ورق فلاشینگ با کارشناسان پرشیا متال  تماس بگیرید : 
تماس 09121239045

لغات کلیدی سرچ عرشه فولادی :
 عرشه فولادی
حداکثر دهانه سقف عرشه فولادی
نحوه اجرای سقف عرشه فولادی
مزایای سقف عرشه فولادی
قیمت عرشه فولادی
معایب سقف عرشه فولادی
سقف عرشه فولادی چیست
دیتیل سقف عرشه فولادی
عرشه فولادی+pdf
معایب سقف عرشه فولادی
معایب سقف متال دک
حداکثر دهانه سقف عرشه فولادی
ضخامت ورق عرشه فولادی
مزایای سقف عرشه فولادی

مزایا و معایب سقف کامپوزیت
نحوه اجرای سقف عرشه فولادی
عرشه فولادی+pdf
فاصله ستون ها در سقف عرشه فولادی
زایا و معایب سقف کامپوزیت
فاصله تیرهای فرعی در سقف کامپوزیت
انواع سقف کامپوزیت
مراحل اجرای سقف کامپوزیت
قیمت اجرای سقف کامپوزیت
سقف کامپوزیت معمولی
سقف کامپوزیت چیست؟
حداکثر دهانه سقف کامپوزیت
قالب بندی سقف کامپوزیت
سقف کامپوزیت چیست؟
معایب سقف کامپوزیت
مراحل اجرای سقف کامپوزیت
انواع سقف کامپوزیت
سقف کامپوزیت معمولی
سقف کامپوزیت کرومیت
قیمت اجرای سقف کامپوزیت
سقف کامپوزیت+دتایل
سقف کامپوزیت عرشه فولادی


 برای خرید و اجرای سقف عرشه فولادی و ورقهای کامپوزیت  و گل میخ و ورق فلاشینگ با کارشناسان پرشیا متال  تماس بگیرید : 
تماس 09121239045