مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) - قیمت گل میخ عرشه فولادی

انواع قیمت گل میخ عرشه فولادی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) قیمت گل میخ عرشه فولادی قیمت گلمیخ ( گل میخ) ۷۶*۱۹ قطر ۱۹ میلیمتر طول ۷۶ میلیمتر شرکت گام و ولدکس و بتا و پرشیا متال و جرمن متای WL ,BETA,GAAM ۵ ۰۴:۳۸:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ ۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۳ ۶۰ %
2 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) قیمت گل میخ عرشه فولادی قیمت گلمیخ ( گل میخ) ۷۶*۱۹ قطر ۱۹ میلیمتر طول ۷۶ میلیمتر شرکت گام و ولدکس و بتا و پرشیا متال و جرمن متای WL ,BETA,GAAM ۲ ۰۱:۳۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۵۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ (۵۴,۹۹۸) ۲,۷۴۹,۹۰۰ %
3 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) قیمت گل میخ عرشه فولادی قیمت گلمیخ ( گل میخ)۱۰۰*۱۹ سقف عرشه فولادی شرکت گام و ولدکس و بتا و پرشیا متال و جرمن متای WL ,BETA,GAAM ۱ ۰۸:۰۶:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ ۰ 0
4 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) قیمت گل میخ عرشه فولادی قیمت گلمیخ ( گل میخ)۱۰۰*۱۹ سقف عرشه فولادی شرکت گام و ولدکس و بتا و پرشیا متال و جرمن متای WL ,BETA,GAAM ۱ ۱۵:۲۹:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ ۹۷,۵۰۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ (۹۷,۴۹۹) ۹,۷۴۹,۹۰۰ %
5 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) قیمت گل میخ عرشه فولادی قیمت گلمیخ ( گل میخ)۱۰۰*۱۹ سقف عرشه فولادی شرکت گام و ولدکس و بتا و پرشیا متال و جرمن متای WL ,BETA,GAAM ۹۷,۵۰۰ ۱۱:۴۲:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۸۲,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۱۵,۵۰۰ ۱۵.۹۰ %
6 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) قیمت گل میخ عرشه فولادی قیمت گلمیخ ( گل میخ)۱۱۵*۱۹ سقف عرشه فولادی شرکت گام و ولدکس و بتا و پرشیا متال و جرمن متای WL ,BETA,GAAM ۱۱۵,۰۰۰ ۱۱:۴۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۹۴,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۲۱,۰۰۰ ۱۸.۲۶ %
7 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) قیمت گل میخ عرشه فولادی قیمت گلمیخ ( گل میخ)۱۱۵*۱۹ سقف عرشه فولادی شرکت گام و ولدکس و بتا و پرشیا متال و جرمن متای WL ,BETA,GAAM ۹۴,۰۰۰ ۱۰:۳۵:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۹۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ (۱,۰۰۰) ۱.۰۶ %
8 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) قیمت گل میخ عرشه فولادی قیمت گلمیخ ( گل میخ)۱۰۰*۱۹ سقف عرشه فولادی شرکت گام و ولدکس و بتا و پرشیا متال و جرمن متای WL ,BETA,GAAM ۸۲,۰۰۰ ۱۰:۳۵:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۸۶,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ (۴,۰۰۰) ۴.۸۸ %
9 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) قیمت گل میخ عرشه فولادی قیمت گلمیخ ( گل میخ)۱۱۵*۱۹ سقف عرشه فولادی شرکت گام و ولدکس و بتا و پرشیا متال و جرمن متای WL ,BETA,GAAM ۹۵,۰۰۰ ۲۱:۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۸۱,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۱۴,۰۰۰ ۱۴.۷۴ %
10 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) قیمت گل میخ عرشه فولادی قیمت گلمیخ ( گل میخ)۱۰۰*۱۹ سقف عرشه فولادی شرکت گام و ولدکس و بتا و پرشیا متال و جرمن متای WL ,BETA,GAAM ۸۶,۰۰۰ ۲۱:۰۹:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۷۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۱۱,۰۰۰ ۱۲.۷۹ %
11 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) قیمت گل میخ عرشه فولادی قیمت گلمیخ ( گل میخ) ۷۶*۱۹ قطر ۱۹ میلیمتر طول ۷۶ میلیمتر شرکت گام و ولدکس و بتا و پرشیا متال و جرمن متای WL ,BETA,GAAM ۵۵,۰۰۰ ۱۰:۲۳:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۴۷,۷۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۷,۳۰۰ ۱۳.۲۷ %
12 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) قیمت گل میخ عرشه فولادی قیمت گلمیخ ( گل میخ)۱۱۵*۱۹ سقف عرشه فولادی شرکت گام و ولدکس و بتا و پرشیا متال و جرمن متای WL ,BETA,GAAM ۸۱,۰۰۰ ۱۰:۲۳:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۸۱,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰ 0
13 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) قیمت گل میخ عرشه فولادی قیمت گلمیخ ( گل میخ)۱۰۰*۱۹ سقف عرشه فولادی شرکت گام و ولدکس و بتا و پرشیا متال و جرمن متای WL ,BETA,GAAM ۷۵,۰۰۰ ۱۰:۲۲:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۷۴,۵۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۵۰۰ ۰.۶۷ %
14 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) قیمت گل میخ عرشه فولادی قیمت گلمیخ ( گل میخ)۱۰۰*۱۹ سقف عرشه فولادی شرکت گام و ولدکس و بتا و پرشیا متال و جرمن متای WL ,BETA,GAAM ۷۴,۵۰۰ ۱۸:۴۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ - - - -
15 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) قیمت گل میخ عرشه فولادی قیمت گلمیخ ( گل میخ)۷۶*۱۹ سقف عرشه فولادی شرکت گام و ولدکس و بتا و پرشیا متال و جرمن متای WL ,BETA,GAAM ۵۷,۵۰۰ ۱۸:۴۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ - - - -
گل میخ چیست؟ انواع گل میخ عرشه فولادی کدام است ؟
راهنمای خرید انواع گل میخ، گل میخ عرشه فولادی
سقف های عرشه فولادی یکی از مرسوم ترین مصالح ساختمانی در اجرای سقف هاست .
 عرشه فولادی دارای پروفیل ذوذنقه ای به همراه برجستگی هایی برای درگیر کردن بتن و ورق است
برای اتصال عرشه فولادی به بقیه اجزا ، از میل پایه هایی به نام گل میخ استفاده می شود گل میخ علاوه بر اتصال عرشه فولادی به بقیه اجزا ، انتقال نیروی برشی بین بتن و فولاد است . این پایه ها برش گیر نامیده می شود
روش استاندارد برای اتصال گل میخ ها ، استفاده از فناوری stud welding است
گل میخ برشگیر مهم ترین قطعه در سازه کامپوزیت است و از فولاد آلیاژی کم کربن و با فرایند " فورج سرد " تولید می شود . گل میخ ها با سایزهای مختلف ، کاربرد های متفاوت دارند 
ویژگی های گل میخ خوب 
خاصیت مکانیکی مطلوب
جوش پذیری


لغات کلیدی در سرچ مرتبط با گل میخ فولادی عرشه فولادی
گلمیخ عرشه فولادی
انواع گل میخ سقف عرشه فولادی گل میخ چیست فروش گل میخ قیمت گل میخ عرشه فولادی
مشخصات فنی گل میخ گل میخ شرکت گام قیمت دستگاه جوش گل میخ عرشه فولادی
مشخصات گل میخ مشخصات فنی گل میخ گل میخ چیست وزن گل میخ عرشه فولادی
گل میخ شرکت گام انواع گل میخ سقف عرشه فولادی انواع گل میخ سقف عرشه فولادی
گل میخ عرشه فولادی فروش گل میخ مشخصات فنی گل میخ گل میخ شرکت گام
گل میخ چیست خرید گل میخ گام ابعاد گل میخ قیمت گل میخ عرشه فولادی
فروش گل میخ قیمت گل میخ بتا خرید گل میخ گام گل میخ شرکت گام
مشخصات گل میخ گل میخ گام الکتریک انواع گل میخ سقف عرشه فولادی
قیمت انواع گل میخ گل میخ و شرابه قیمت انواع گل میخ
قیمت گل میخ بتا مشخصات گل میخ خرید گل میخ گام گل میخ شرکت گام
انواع گل میخ سقف عرشه فولادی گل میخ گام الکتریک گل میخ و شرابه
گل میخ چیست اجرای سقف عرشه فولادی اجاره دستگاه گلمیخ زن
 طراحی و اجرای اسکلت فلزی اجرای سقف تیرچه کرمیت

برای خرید و فروش انواع گل میخ عرشه فولادی با کارشناسان ما تماس بگیرید 
تماس 09121239045


لغات کلیدی سرچ در زمینه گل میخ عرشه فولادی 

 گل میخ عرشه فولادی قیمت گل میخ عرشه فولادی وزن گل میخ عرشه فولادی انواع گل میخ سقف عرشه فولادی قیمت دستگاه جوش گل میخ عرشه فولادی فروش گل میخ گل میخ چیست مشخصات فنی گل میخ مشخصات گل میخ گل میخ چیست فروش گل میخ مشخصات گل میخ مشخصات فنی گل میخ گل میخ عرشه فولادی انواع گل میخ سقف عرشه فولادی گل میخ شرکت گام گل میخ سقف کامپوزیت قیمت گل میخ مشخصات گل میخ مشخصات فنی گل میخ گل میخ چیست مشخصات گل میخ عرشه فولادی گل میخ شرکت گام خرید گل میخ انواع گل میخ سقف عرشه فولادی وزن گل میخ عرشه فولادی ابعاد گل میخ برندهای گل میخ مشخصات فنی گل میخ گل میخ عرشه فولادی گل میخ چیست حداکثر دهانه سقف عرشه فولادی آیین نامه سقف عرشه فولادی معایب سقف عرشه فولادی دتایل سقف عرشه فولادی نحوه اجرای سقف عرشه فولادی

قیمت گل میخ عرشه فولادی شرکت گام سایز 115*19

برای خرید و فروش انواع گل میخ های سقف عرشه فولادی با ما تماس بگیرید 
تماس 09121239045


گلمیخ عرشه فولادی انواع گل میخ سقف عرشه فولادی فروش گل میخ قیمت گل میخ عرشه فولادی گل میخ چیست گل میخ شرکت گام مشخصات فنی گل میخ مشخصات گل میخ مشخصات گل میخ عرشه فولادی قیمت گل میخ عرشه فولادی قیمت گل میخ بتا خرید گل میخ گام فروش گل میخ انواع گل میخ سقف عرشه فولادی مشخصات گل میخ قیمت عرشه فولادی گل میخ شرکت گام قیمت انواع گل میخ خرید گل میخ گام قیمت گل میخ بتا گل میخ گام الکتریک مشخصات گل میخ گل میخ عرشه فولادی قیمت انواع گل میخ گل میخ چیست انواع گل میخ سقف عرشه فولادی قیمت روز گل میخ قیمت انواع گل میخ قیمت گل میخ بتا خرید گل میخ گام مشخصات گل میخ گل میخ شرکت گام انواع گل میخ سقف عرشه فولادی گل میخ عرشه فولادی گل میخ چیست؟ قیمت روز گل میخ