مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت ورق - ورق ضخامت ۱۵ میلیمتر

انواع ورق ضخامت ۱۵ میلیمتر با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت ورق ورق ضخامت ۱۵ میلیمتر قیمت ورق ضخامت ۱۰ و ۱۵ میلیمتر فولاد میارکه اصفهان A۲۸۳ ۵۷,۰۰۰ ۱۶:۰۴:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ - - - -
2 قیمت ورق ورق ضخامت ۱۵ میلیمتر فولاد مبارکه اصفهان ۲۴,۹۰۰ ۱۸:۴۶:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۲۴,۲۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۷۰۰ ۲.۸۱ %
3 قیمت ورق ورق ضخامت ۱۵ میلیمتر ورق سیاه فولاد کاویانST۳۷ ۲۱,۲۵۰ ۱۰:۴۰:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ - - - -
4 قیمت ورق ورق ضخامت ۱۵ میلیمتر ورق سیاه فولاد اکسین ST۳۷ ۲۱,۷۵۰ ۱۰:۳۷:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ - - - -
5 قیمت ورق ورق ضخامت ۱۵ میلیمتر فولاد مبارکه اصفهان ۲۴,۲۰۰ ۰۸:۴۷:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ - - - -
6 قیمت ورق ورق ضخامت ۱۵ میلیمتر گیلان برشی ابعادی ۲۱,۱۰۰ ۰۸:۳۸:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ - - - -
7 قیمت ورق ورق ضخامت ۱۵ میلیمتر کاویان ۲۱,۲۵۰ ۱۷:۱۲:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ ۲۲,۳۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ (۱,۰۵۰) ۴.۹۴ %
8 قیمت ورق ورق ضخامت ۱۵ میلیمتر اکسین ۲۱,۸۰۰ ۱۷:۰۹:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ ۲۲,۵۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ (۷۰۰) ۳.۲۱ %
9 قیمت ورق ورق ضخامت ۱۵ میلیمتر فولاد مبارکه ۲۲,۴۵۰ ۱۲:۲۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۲۳,۲۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ (۷۵۰) ۳.۳۴ %
10 قیمت ورق ورق ضخامت ۱۵ میلیمتر کاویان ۲۲,۳۰۰ ۲۰:۰۲:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ۲۱,۸۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۵۰۰ ۲.۲۴ %
11 قیمت ورق ورق ضخامت ۱۵ میلیمتر فولاد مبارکه ۲۳,۲۰۰ ۱۲:۲۴:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۲۲,۶۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۶۰۰ ۲.۵۹ %
12 قیمت ورق ورق ضخامت ۱۵ میلیمتر کاویان ۲۱,۸۰۰ ۱۲:۱۰:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ - - - -
13 قیمت ورق ورق ضخامت ۱۵ میلیمتر فولاد مبارکه ۲۲,۶۰۰ ۱۱:۴۹:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۲۲,۳۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۳۰۰ ۱.۳۳ %
14 قیمت ورق ورق ضخامت ۱۵ میلیمتر اکسین ۲۲,۵۰۰ ۱۱:۱۲:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ - - - -
15 قیمت ورق ورق ضخامت ۱۵ میلیمتر فولاد مبارکه ۲۲,۳۰۰ ۱۰:۳۹:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ - - - -