مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت میلگرد - میلگرد ۳۲

انواع میلگرد ۳۲ با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت میلگرد میلگرد ۳۲ کاشان AIV ۲۹,۰۰۰ ۲۳:۵۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۲۱,۷۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۷,۳۰۰ ۲۵.۱۷ %
2 قیمت میلگرد میلگرد ۳۲ کاشان AIII ۲۷,۷۰۰ ۲۳:۴۷:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۲۲,۴۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۵,۳۰۰ ۱۹.۱۳ %
3 قیمت میلگرد میلگرد ۳۲ میلگرد آجدار فایکو AIII ۲۰,۷۰۰ ۱۲:۵۹:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ - - - -
4 قیمت میلگرد میلگرد ۳۲ اصفهان AIII ۲۲,۲۵۰ ۱۲:۵۸:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۲۳,۵۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ (۱,۲۵۰) ۵.۶۲ %
5 قیمت میلگرد میلگرد ۳۲ کاشان AIII ۲۲,۴۰۰ ۱۰:۳۸:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۲۲,۹۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ (۵۰۰) ۲.۲۳ %
6 قیمت میلگرد میلگرد ۳۲ کاشان AIII ۲۲,۹۰۰ ۱۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ۲۳,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ (۱۰۰) ۰.۴۴ %
7 قیمت میلگرد میلگرد ۳۲ کاشان AIII ۲۳,۰۰۰ ۱۱:۰۴:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ۲۳,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۰ 0
8 قیمت میلگرد میلگرد ۳۲ کاشان AIII ۲۳,۰۰۰ ۱۰:۳۸:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۲۲,۸۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۲۰۰ ۰.۸۷ %
9 قیمت میلگرد میلگرد ۳۲ کاشان AIII ۲۲,۸۰۰ ۱۷:۲۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۲۰,۷۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۲,۱۰۰ ۹.۲۱ %
10 قیمت میلگرد میلگرد ۳۲ اصفهان AIII ۲۳,۵۰۰ ۰۸:۲۴:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ۲۴,۸۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ (۱,۳۰۰) ۵.۵۳ %
11 قیمت میلگرد میلگرد ۳۲ اصفهان AIII ۲۴,۸۰۰ ۰۱:۱۰:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۲۳,۹۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۹۰۰ ۳.۶۳ %
12 قیمت میلگرد میلگرد ۳۲ اصفهان AIII ۲۳,۹۰۰ ۱۸:۴۴:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۲۰,۶۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۳,۳۰۰ ۱۳.۸۱ %
13 قیمت میلگرد میلگرد ۳۲ اصفهان AIII ۲۰,۶۰۰ ۱۲:۱۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۱۷,۱۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۳,۵۰۰ ۱۶.۹۹ %
14 قیمت میلگرد میلگرد ۳۲ کاشان AIV ۲۱,۷۰۰ ۱۰:۴۶:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ - - - -
15 قیمت میلگرد میلگرد ۳۲ کاشان AIII ۲۰,۷۰۰ ۱۰:۴۳:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ - - - -