مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت ورق گالوانیزه - ورق رنگی گالوانیزه ۵۰

انواع ورق رنگی گالوانیزه ۵۰ با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت ورق گالوانیزه ورق رنگی گالوانیزه ۵۰ قیمت ورق رول عرض ۱.۲۵ گالوانیزه کاشان ۷۳,۵۰۰ ۰۹:۴۲:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۶۶,۲۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۷,۳۰۰ ۹.۹۳ %
2 قیمت ورق گالوانیزه ورق رنگی گالوانیزه ۵۰ ورق رنگی قرمز فولاد مبارکه عرض ۱.۲۵ ۸۳,۰۰۰ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ - - - -
3 قیمت ورق گالوانیزه ورق رنگی گالوانیزه ۵۰ رول قرمز و آبی عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه ۸۳,۰۰۰ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۳۹,۵۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۴۳,۵۰۰ ۵۲.۴۱ %
4 قیمت ورق گالوانیزه ورق رنگی گالوانیزه ۵۰ قیمت ورق رول عرض ۱.۲۵ گالوانیزه کاشان ۶۶,۲۰۰ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ - - - -
5 قیمت ورق گالوانیزه ورق رنگی گالوانیزه ۵۰ رول عرض ۱.۲۵ گالوانیزه کاشان ۳۸,۳۰۰ ۱۷:۴۶:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ۳۳,۵۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۴,۸۰۰ ۱۲.۵۳ %
6 قیمت ورق گالوانیزه ورق رنگی گالوانیزه ۵۰ ورق رنگی نارنجی فولاد مبارکه عرض ۱.۲۵ ۴۳,۵۰۰ ۱۷:۴۶:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ - - - -
7 قیمت ورق گالوانیزه ورق رنگی گالوانیزه ۵۰ ورق رنگی آبی فولاد مبارکه عرض ۱.۲۵ ۴۲,۳۰۰ ۱۷:۴۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ - - - -
8 قیمت ورق گالوانیزه ورق رنگی گالوانیزه ۵۰ ورق رنگی سفید فولاد مبارکه عرض ۱.۲۵ ۴۲,۵۰۰ ۱۷:۴۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ - - - -
9 قیمت ورق گالوانیزه ورق رنگی گالوانیزه ۵۰ ورق رنگی فولاد مبارکه عرض ۱.۲۵ ۴۳,۲۰۰ ۱۷:۴۰:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ - - - -
10 قیمت ورق گالوانیزه ورق رنگی گالوانیزه ۵۰ رول عرض ۱.۲۵ گالوانیزه کاشان ۳۳,۵۰۰ ۰۱:۰۶:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ - - - -
11 قیمت ورق گالوانیزه ورق رنگی گالوانیزه ۵۰ رول قرمز و آبی عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه ۳۹,۵۰۰ ۰۱:۰۴:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ - - - -
12 قیمت ورق گالوانیزه ورق رنگی گالوانیزه ۵۰ قهوه ای کاشان عرض ۱.۲۵ ۳۴,۹۰۰ ۰۸:۳۲:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ - - - -
13 قیمت ورق گالوانیزه ورق رنگی گالوانیزه ۵۰ گالوانیزه کاشان عرض ۱.۲۵ ۳۲,۹۵۰ ۰۸:۳۲:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ - - - -
14 قیمت ورق گالوانیزه ورق رنگی گالوانیزه ۵۰ سغید کاشان عرض ۱.۲۵ ۳۵,۰۰۰ ۰۸:۳۱:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ - - - -
15 قیمت ورق گالوانیزه ورق رنگی گالوانیزه ۵۰ آبی کاشان عرض ۱.۲۵ ۳۴,۹۰۰ ۰۸:۳۱:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ - - - -