مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت میلگرد - میلگرد ۱۶

انواع میلگرد ۱۶ با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت میلگرد میلگرد ۱۶ قیمت میلگرد سایز ۱۲ الی ۲۲ کارخانه آریا ذوب AIII ۴۱,۰۰۰ ۱۱:۵۸:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ - - - -
2 قیمت میلگرد میلگرد ۱۶ قیمت میلگرد سایز ۱۶ تولید کارخانه یزد AII ۶۱,۰۰۰ ۱۷:۱۸:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ - - - -
3 قیمت میلگرد میلگرد ۱۶ قیمت میلگرد سایز ۱۴ الی ۲۵ کارخانه ابهر AII ۴۳,۵۰۰ ۱۰:۲۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ - - - -
4 قیمت میلگرد میلگرد ۱۶ کاشان AIV ۲۹,۴۵۰ ۲۳:۴۹:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۲۱,۸۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۷,۶۵۰ ۲۵.۹۸ %
5 قیمت میلگرد میلگرد ۱۶ کاشان AIII ۲۸,۱۵۰ ۲۳:۴۵:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۲۲,۹۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۵,۲۵۰ ۱۸.۶۵ %
6 قیمت میلگرد میلگرد ۱۶ نیشابور AIII (کارخانه ) ۲۶,۹۰۰ ۱۷:۳۵:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ - - - -
7 قیمت میلگرد میلگرد ۱۶ میلگرد فولاد راد همدان AIII ۲۴,۱۵۰ ۱۵:۱۱:۰۰ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ - - - -
8 قیمت میلگرد میلگرد ۱۶ ذوب آهن اصفهان AIII ۲۵,۷۰۰ ۱۷:۴۰:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ - - - -
9 قیمت میلگرد میلگرد ۱۶ نیشابور AIII ۲۲,۲۰۰ ۱۷:۲۷:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ - - - -
10 قیمت میلگرد میلگرد ۱۶ اصفهان AIII ۲۳,۳۰۰ ۱۲:۵۷:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۲۴,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ (۷۰۰) ۳ %
11 قیمت میلگرد میلگرد ۱۶ کاشان AIII ۲۲,۹۰۰ ۱۰:۳۶:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۲۳,۵۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ (۶۰۰) ۲.۶۲ %
12 قیمت میلگرد میلگرد ۱۶ کاشان AIII ۲۳,۵۰۰ ۰۹:۵۹:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ۲۳,۶۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ (۱۰۰) ۰.۴۳ %
13 قیمت میلگرد میلگرد ۱۶ کاشان AIII ۲۳,۶۰۰ ۱۱:۰۳:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ۲۳,۶۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۰ 0
14 قیمت میلگرد میلگرد ۱۶ کاشان AIII ۲۳,۶۰۰ ۱۰:۳۷:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۲۳,۴۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۲۰۰ ۰.۸۵ %
15 قیمت میلگرد میلگرد ۱۶ کاشان AIII ۲۳,۴۰۰ ۱۷:۲۴:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۲۰,۸۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۲,۶۰۰ ۱۱.۱۱ %