مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت رابیتس - رابیتس ۱۰۶۰ گرمی

انواع رابیتس ۱۰۶۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت رابیتس رابیتس ۱۰۶۰ گرمی ابعاد برگ رابیتس توری گالوانیزه و راویز مسعود و تهران راویز و ایران راویز ۱۳ ستون سه چشمه درجه یک قیمت ورق رابیتس انواع رابیتس توری گالوانیزه و راویز مسعود و تهران راویز و ایران راویز ۱۳ ستون سه چشمه درجه یک قیمت هر برگ رابیتس ۳۲۰,۰۰۰ ۱۵:۴۶:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۲۰,۰۰۰ ۶.۲۵ %
2 قیمت رابیتس رابیتس ۱۰۶۰ گرمی ابعاد برگ رابیتس توری گالوانیزه و راویز مسعود و تهران راویز و ایران راویز ۱۳ ستون سه چشمه درجه یک قیمت ورق رابیتس انواع رابیتس توری گالوانیزه و راویز مسعود و تهران راویز و ایران راویز ۱۳ ستون سه چشمه درجه یک قیمت هر برگ رابیتس ۳۰۰,۰۰۰ ۰۸:۳۹:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۳۴۷,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ (۴۷,۰۰۰) ۱۵.۶۷ %
3 قیمت رابیتس رابیتس ۱۰۶۰ گرمی ابعاد برگ رابیتس توری گالوانیزه و راویز مسعود و تهران راویز و ایران راویز ۱۳ ستون سه چشمه درجه یک قیمت ورق رابیتس انواع رابیتس توری گالوانیزه و راویز مسعود و تهران راویز و ایران راویز ۱۳ ستون سه چشمه درجه یک قیمت هر برگ رابیتس ۳۴۷,۰۰۰ ۱۱:۰۵:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۳۴۵,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۲,۰۰۰ ۰.۵۸ %
4 قیمت رابیتس رابیتس ۱۰۶۰ گرمی ابعاد برگ رابیتس توری گالوانیزه و راویز مسعود و تهران راویز و ایران راویز ۱۳ ستون سه چشمه درجه یک قیمت ورق رابیتس انواع رابیتس توری گالوانیزه و راویز مسعود و تهران راویز و ایران راویز ۱۳ ستون سه چشمه درجه یک قیمت هر برگ رابیتس ۳۴۵,۰۰۰ ۱۳:۳۸:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۲۷۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۷۵,۰۰۰ ۲۱.۷۴ %
5 قیمت رابیتس رابیتس ۱۰۶۰ گرمی قیمت ابعاد رابیتس توری گالوانیزه و راویز مسعود و تهران راویز و ایران راویز ۱۳ ستون سه چشمه درجه یک راویز ۱۰۶۰ گرم گالوانیزه ۳۲۰,۰۰۰ ۰۹:۵۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ - - - -
6 قیمت رابیتس رابیتس ۱۰۶۰ گرمی ابعاد برگ رابیتس توری گالوانیزه و راویز مسعود و تهران راویز و ایران راویز ۱۳ ستون سه چشمه درجه یک قیمت ورق رابیتس انواع رابیتس توری گالوانیزه و راویز مسعود و تهران راویز و ایران راویز ۱۳ ستون سه چشمه درجه یک قیمت هر برگ رابیتس ۲۷۰,۰۰۰ ۲۳:۲۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۲۹۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (۲۰,۰۰۰) ۷.۴۱ %
7 قیمت رابیتس رابیتس ۱۰۶۰ گرمی ابعاد برگ رابیتس توری گالوانیزه و راویز مسعود و تهران راویز و ایران راویز ۱۳ ستون سه چشمه درجه یک قیمت ورق رابیتس انواع رابیتس توری گالوانیزه و راویز مسعود و تهران راویز و ایران راویز ۱۳ ستون سه چشمه درجه یک قیمت هر برگ رابیتس ۲۹۰,۰۰۰ ۱۴:۰۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - - - -
8 قیمت رابیتس رابیتس ۱۰۶۰ گرمی قیمت توری گالوانیزه راویز و رابیتس ۱۳ ستون نیمه سنگین به وزن ۱۰۶۰ گرم ۲۷۰,۰۰۰ ۲۰:۴۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ - - - -
9 قیمت رابیتس رابیتس ۱۰۶۰ گرمی قیمت رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون کارخانه رابیتس مسعود وزن ۱۰۶۰ گرمی ۱۵۵,۰۰۰ ۱۶:۳۳:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ - - - -
10 قیمت رابیتس رابیتس ۱۰۶۰ گرمی قیمت رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون کارخانه رابیتس مسعود وزن ۱۰۲۰ گرمی ۱۱۲,۰۰۰ ۱۷:۲۹:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ - - - -
11 قیمت رابیتس رابیتس ۱۰۶۰ گرمی - ۴۷,۰۰۰ ۱۷:۳۹:۰۰ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۵۱,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ (۴,۰۰۰) ۸.۵۱ %
12 قیمت رابیتس رابیتس ۱۰۶۰ گرمی - ۵۱,۰۰۰ ۱۱:۵۸:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ - - - -
13 قیمت رابیتس رابیتس ۱۰۶۰ گرمی رابیتس مسعود ۳۶,۰۰۰ ۱۴:۰۷:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ - - - -