مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت پروفیل - پروفیل ضخامت ۲.۵ میلیمتر

انواع پروفیل ضخامت ۲.۵ میلیمتر با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت پروفیل پروفیل ضخامت ۲.۵ میلیمتر قیمت پروفیل ضخامت ۲.۵ میلیمتر کارخانه هیربد ۹۰,۲۰۰ ۱۶:۵۸:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ - - - -
2 قیمت پروفیل پروفیل ضخامت ۲.۵ میلیمتر قوطی و پروفیل درجه یک ضخامت ۲.۵ میلیمتر(هیربد) ۶۳,۰۰۰ ۱۷:۱۷:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ - - - -
3 قیمت پروفیل پروفیل ضخامت ۲.۵ میلیمتر قوطی و پروفیل درجه یک ضخامت ۲.۵ میلیمتر ۵۷,۰۰۰ ۰۹:۴۷:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ - - - -
4 قیمت پروفیل پروفیل ضخامت ۲.۵ میلیمتر - ۲۹,۳۰۰ ۱۱:۰۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۲۴,۵۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ ۴,۸۰۰ ۱۶.۳۸ %
5 قیمت پروفیل پروفیل ضخامت ۲.۵ میلیمتر - ۲۴,۵۰۰ ۱۰:۰۱:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ ۲۲,۵۵۰ ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ ۱,۹۵۰ ۷.۹۶ %
6 قیمت پروفیل پروفیل ضخامت ۲.۵ میلیمتر - ۲۲,۵۵۰ ۱۳:۳۶:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ ۲۲,۳۵۰ ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ ۲۰۰ ۰.۸۹ %
7 قیمت پروفیل پروفیل ضخامت ۲.۵ میلیمتر - ۲۲,۳۵۰ ۱۰:۴۴:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ ۲۱,۸۰۰ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ ۵۵۰ ۲.۴۶ %
8 قیمت پروفیل پروفیل ضخامت ۲.۵ میلیمتر - ۲۱,۸۰۰ ۱۲:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ ۲۰,۳۵۰ ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ ۱,۴۵۰ ۶.۶۵ %
9 قیمت پروفیل پروفیل ضخامت ۲.۵ میلیمتر - ۲۰,۳۵۰ ۱۰:۱۴:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ - - - -