مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت پروفیل - پروفیل ضخامت ۲ میلیمتر

انواع پروفیل ضخامت ۲ میلیمتر با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت پروفیل پروفیل ضخامت ۲ میلیمتر قیمت پروفیل ضخامت ۲ میلیمتر کارخانه هیربد ۹۲,۰۰۰ ۱۶:۵۸:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۶۲,۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۲۹,۵۰۰ ۳۲.۰۷ %
2 قیمت پروفیل پروفیل ضخامت ۲ میلیمتر قیمت پروفیل ضخامت ۲ میلیمتر کارخانه هیربد ۶۲,۵۰۰ ۱۶:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ - - - -
3 قیمت پروفیل پروفیل ضخامت ۲ میلیمتر قوطی و پروفیل درجه یک ضخامت ۲ میلیمتر ۵۸,۵۰۰ ۰۹:۴۶:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ - - - -
4 قیمت پروفیل پروفیل ضخامت ۲ میلیمتر قوطی و پروفیل ضخامت ۲ میلیمتر ۳۴,۵۰۰ ۱۹:۰۳:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ - - - -
5 قیمت پروفیل پروفیل ضخامت ۲ میلیمتر - ۳۰,۲۰۰ ۱۱:۰۴:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۲۴,۷۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ ۵,۵۰۰ ۱۸.۲۱ %
6 قیمت پروفیل پروفیل ضخامت ۲ میلیمتر - ۲۴,۷۰۰ ۱۰:۰۱:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ ۲۲,۸۵۰ ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ ۱,۸۵۰ ۷.۴۹ %
7 قیمت پروفیل پروفیل ضخامت ۲ میلیمتر - ۲۲,۸۵۰ ۱۳:۳۶:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ ۲۲,۶۵۰ ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ ۲۰۰ ۰.۸۸ %
8 قیمت پروفیل پروفیل ضخامت ۲ میلیمتر - ۲۲,۶۵۰ ۱۰:۴۳:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ ۲۲,۴۰۰ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ ۲۵۰ ۱.۱۰ %
9 قیمت پروفیل پروفیل ضخامت ۲ میلیمتر - ۲۲,۴۰۰ ۱۲:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ ۲۲,۷۰۰ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ (۳۰۰) ۱.۳۴ %
10 قیمت پروفیل پروفیل ضخامت ۲ میلیمتر - ۲۲,۷۰۰ ۱۱:۲۷:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ ۲۱,۳۵۰ ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ ۱,۳۵۰ ۵.۹۵ %
11 قیمت پروفیل پروفیل ضخامت ۲ میلیمتر - ۲۱,۳۵۰ ۱۰:۱۳:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ - - - -
12 قیمت پروفیل پروفیل ضخامت ۲ میلیمتر ۲ کیلوگرم ۳۳,۸۰۰ ۱۵:۱۳:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ ۳,۳۷۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ ۳۰,۴۳۰ ۹۰.۰۳ %
13 قیمت پروفیل پروفیل ضخامت ۲ میلیمتر ۲ کیلوگرم ۳,۳۷۰ ۱۵:۲۴:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ ۳۳,۸۱۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ (۳۰,۴۴۰) ۹۰۳.۲۶ %
14 قیمت پروفیل پروفیل ضخامت ۲ میلیمتر ۲ کیلوگرم ۳۳,۸۱۰ ۱۵:۲۴:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ - - - -