مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت ورق - ورق ضخامت ۸ میلیمتر

انواع ورق ضخامت ۸ میلیمتر با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت ورق ورق ضخامت ۸ میلیمتر قیمت ورق ضخامت۸ و ۱۰ و ۱۲ میلیمتر فولاد مبارکه اصفهان ۹۸,۵۰۰ ۱۶:۳۲:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ - - - -
2 قیمت ورق ورق ضخامت ۸ میلیمتر فولاد مبارکه اصفهان ۲۴,۷۰۰ ۱۸:۴۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۲۴,۲۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۵۰۰ ۲.۰۲ %
3 قیمت ورق ورق ضخامت ۸ میلیمتر ورق سیاه فولاد کاویانST۳۷ ۲۰,۷۰۰ ۱۰:۳۹:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ - - - -
4 قیمت ورق ورق ضخامت ۸ میلیمتر فولاد مبارکه A۲۸۳ Gr C ۲۴,۲۰۰ ۰۸:۵۲:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ - - - -
5 قیمت ورق ورق ضخامت ۸ میلیمتر فولاد مبارکه اصفهان ۲۴,۲۰۰ ۰۸:۴۷:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ - - - -
6 قیمت ورق ورق ضخامت ۸ میلیمتر گیلان برشی ابعادی ۲۱,۱۰۰ ۰۸:۳۷:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ - - - -
7 قیمت ورق ورق ضخامت ۸ میلیمتر کاویان اهواز ۲۰,۹۵۰ ۱۷:۱۰:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ - - - -
8 قیمت ورق ورق ضخامت ۸ میلیمتر فولادمبارکه ۲۲,۷۰۰ ۱۲:۲۴:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۲۳,۸۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ (۱,۱۰۰) ۴.۸۵ %
9 قیمت ورق ورق ضخامت ۸ میلیمتر فولادمبارکه ۲۳,۸۰۰ ۱۲:۲۲:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۲۲,۹۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۹۰۰ ۳.۷۸ %
10 قیمت ورق ورق ضخامت ۸ میلیمتر فولادمبارکه ۲۲,۹۰۰ ۱۱:۴۸:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ - - - -
11 قیمت ورق ورق ضخامت ۸ میلیمتر اکسین ۲۶,۹۰۰ ۱۱:۱۲:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ - - - -
12 قیمت ورق ورق ضخامت ۸ میلیمتر مبارکه برش خرده ۲۲,۴۵۰ ۱۰:۳۸:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۸۴,۵۰۰ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ (۱۶۲,۰۵۰) ۷۲۱.۸۳ %
13 قیمت ورق ورق ضخامت ۸ میلیمتر مبارکه برش خرده ۱۸۴,۵۰۰ ۱۱:۵۴:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ - - - -
14 قیمت ورق ورق ضخامت ۸ میلیمتر مبارکه ۲۵,۰۰۰ ۱۵:۰۹:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ ۲۵,۰۱۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ (۱۰) ۰.۰۴ %
15 قیمت ورق ورق ضخامت ۸ میلیمتر مبارکه ۲۵,۰۱۰ ۱۵:۰۹:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ ۲۴,۹۵۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ ۶۰ ۰.۲۴ %