مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت تیرآهن - تیرآهن ۱۸

انواع تیرآهن ۱۸ با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۸ قیمت تیر آهن ذوب آهن اصفهان سایز ۱۸۰ ۹,۴۵۰,۰۰۰ ۰۹:۴۴:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ (۶۵۰,۰۰۰) ۶.۸۸ %
2 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۸ قیمت تیر آهن ذوب آهن اصفهان سایز ۱۸۰ ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ - - - -
3 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۶,۸۵۰,۰۰۰ ۲۳:۱۶:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ (۲۵۰,۰۰۰) ۳.۶۵ %
4 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۷:۳۸:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۶,۲۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ۸۹۰,۰۰۰ ۱۲.۵۴ %
5 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۶,۲۱۰,۰۰۰ ۱۷:۲۴:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ - - - -
6 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۸ اصفهان ۶,۱۵۰,۰۰۰ ۱۳:۰۲:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۵,۸۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۳۵۰,۰۰۰ ۵.۶۹ %
7 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۸ اصفهان ۵,۸۰۰,۰۰۰ ۱۲:۰۶:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۵,۳۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۵۰۰,۰۰۰ ۸.۶۲ %
8 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۸ اصفهان ۵,۳۰۰,۰۰۰ ۲۱:۵۲:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۴,۳۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۱۷.۹۲ %
9 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۸ اصفهان ۴,۳۵۰,۰۰۰ ۰۸:۴۴:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۴,۳۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۴۰,۰۰۰ ۰.۹۲ %
10 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۸ اصفهان ۴,۳۱۰,۰۰۰ ۲۰:۲۷:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۴,۳۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ (۲۰,۰۰۰) ۰.۴۶ %
11 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۸ اصفهان ۴,۳۳۰,۰۰۰ ۱۱:۲۹:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ ۴,۳۲۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۰,۰۰۰ ۰.۲۳ %
12 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۸ اصفهان ۴,۳۲۰,۰۰۰ ۱۲:۰۲:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۴,۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ۱۷۰,۰۰۰ ۳.۹۴ %
13 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۸ اصفهان ۴,۱۵۰,۰۰۰ ۱۹:۵۶:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ۴,۱۲۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۳۰,۰۰۰ ۰.۷۲ %
14 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۸ اصفهان ۴,۱۲۰,۰۰۰ ۱۲:۱۲:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۴,۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ (۴۰,۰۰۰) ۰.۹۷ %
15 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۸ اصفهان ۴,۱۶۰,۰۰۰ ۱۱:۱۵:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ۴,۲۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ (۵۰,۰۰۰) ۱.۲۰ %