مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت خدمات آهن و فولاد - قیمت جوشکاری درب و پنجره

انواع قیمت جوشکاری درب و پنجره با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت خدمات آهن و فولاد قیمت جوشکاری درب و پنجره قیمت جوشکاری پروفیل فلزی درب و پنجره و ساخت فریم و نرده و حفاظ آهنی و درب کرکره و درب حیاط و فرفورژه و انواع خمکاری و جوشکاری و ریلی و پله و پلکان گرد ویلا و خدمات جوشکاری در محل و اجرای خمکاری و جوشکاری و CNC و پنجره آهنی و نرده فلزی ۴ ۰۶:۵۸:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ ۲ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ ۲ ۵۰ %
2 قیمت خدمات آهن و فولاد قیمت جوشکاری درب و پنجره قیمت جوشکاری پروفیل فلزی درب و پنجره و ساخت فریم و نرده و حفاظ آهنی و درب کرکره و درب حیاط و فرفورژه و انواع خمکاری و جوشکاری و ریلی و پله و پلکان گرد ویلا و خدمات جوشکاری در محل و اجرای خمکاری و جوشکاری و CNC و پنجره آهنی و نرده فلزی ۲ ۱۱:۵۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ ۳ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ (۱) ۵۰ %
3 قیمت خدمات آهن و فولاد قیمت جوشکاری درب و پنجره قیمت جوشکاری پروفیل فلزی درب و پنجره و ساخت فریم و نرده و حفاظ آهنی و درب کرکره و درب حیاط و فرفورژه و انواع خمکاری و جوشکاری و ریلی و پله و پلکان گرد ویلا و خدمات جوشکاری در محل و اجرای خمکاری و جوشکاری و CNC و پنجره آهنی و نرده فلزی ۳ ۰۴:۴۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ ۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۱ ۳۳.۳۳ %
4 قیمت خدمات آهن و فولاد قیمت جوشکاری درب و پنجره قیمت جوشکاری پروفیل فلزی درب و پنجره و ساخت فریم و نرده و حفاظ آهنی و درب کرکره و درب حیاط و فرفورژه و انواع خمکاری و جوشکاری و ریلی و پله و پلکان گرد ویلا و خدمات جوشکاری در محل و اجرای خمکاری و جوشکاری و CNC و پنجره آهنی و نرده فلزی ۲ ۲۱:۵۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ (۱۱۹,۹۹۸) ۵,۹۹۹,۹۰۰ %
5 قیمت خدمات آهن و فولاد قیمت جوشکاری درب و پنجره قیمت جوشکاری پروفیل فلزی درب و پنجره و ساخت فریم و نرده و حفاظ آهنی و درب کرکره و درب حیاط و فرفورژه و انواع خمکاری و جوشکاری و ریلی و پله و پلکان گرد ویلا و خدمات جوشکاری در محل و اجرای خمکاری و جوشکاری و CNC و پنجره آهنی و نرده فلزی ۱۲۰,۰۰۰ ۰۸:۰۴:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ ۱۱۹,۹۹۹ ۱۰۰ %
6 قیمت خدمات آهن و فولاد قیمت جوشکاری درب و پنجره قیمت جوشکاری پروفیل فلزی درب و پنجره و ساخت فریم و نرده و حفاظ آهنی و درب کرکره و درب حیاط و فرفورژه و انواع خمکاری و جوشکاری و ریلی و پله و پلکان گرد ویلا و خدمات جوشکاری در محل و اجرای خمکاری و جوشکاری و CNC و پنجره آهنی و نرده فلزی ۱ ۱۵:۳۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ ۱۷,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ (۱۶,۹۹۹) ۱,۶۹۹,۹۰۰ %
7 قیمت خدمات آهن و فولاد قیمت جوشکاری درب و پنجره قیمت جوشکاری درب و پنجره و ساخت فریم و نرده و حفاظ آهنی و درب کرکره و درب حیاط و فرفورژه و انواع خمکاری و جوشکاری و ریلی و پله و پلکان گرد ویلا و خدمات جوشکاری در محل و اجرای خمکاری و جوشکاری و CNC و پنجره آهنی و نرده فلزی ۲۴,۰۰۰ ۱۳:۰۴:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ۳۵,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ (۱۱,۰۰۰) ۴۵.۸۳ %
8 قیمت خدمات آهن و فولاد قیمت جوشکاری درب و پنجره قیمت جوشکاری پروفیل فلزی درب و پنجره و ساخت فریم و نرده و حفاظ آهنی و درب کرکره و درب حیاط و فرفورژه و انواع خمکاری و جوشکاری و ریلی و پله و پلکان گرد ویلا و خدمات جوشکاری در محل و اجرای خمکاری و جوشکاری و CNC و پنجره آهنی و نرده فلزی ۱۷,۰۰۰ ۱۱:۴۹:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۲۵,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ (۸,۰۰۰) ۴۷.۰۶ %
9 قیمت خدمات آهن و فولاد قیمت جوشکاری درب و پنجره قیمت جوشکاری درب و پنجره و ساخت فریم و نرده و حفاظ آهنی و درب کرکره و درب حیاط و فرفورژه و انواع خمکاری و جوشکاری و ریلی و پله و پلکان گرد ویلا و خدمات جوشکاری در محل و اجرای خمکاری و جوشکاری و CNC و پنجره آهنی و نرده فلزی ۳۵,۰۰۰ ۱۳:۵۵:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۴۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ (۱۰,۰۰۰) ۲۸.۵۷ %
10 قیمت خدمات آهن و فولاد قیمت جوشکاری درب و پنجره قیمت جوشکاری پروفیل فلزی درب و پنجره و ساخت فریم و نرده و حفاظ آهنی و درب کرکره و درب حیاط و فرفورژه و انواع خمکاری و جوشکاری و ریلی و پله و پلکان گرد ویلا و خدمات جوشکاری در محل و اجرای خمکاری و جوشکاری و CNC و پنجره آهنی و نرده فلزی ۲۵,۰۰۰ ۱۳:۵۳:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۴۹,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ (۲۴,۰۰۰) ۹۶ %
11 قیمت خدمات آهن و فولاد قیمت جوشکاری درب و پنجره قیمت جوشکاری پروفیل فلزی درب و پنجره و ساخت فریم و نرده و حفاظ آهنی و درب کرکره و درب حیاط و فرفورژه و انواع خمکاری و جوشکاری و ریلی و پله و پلکان گرد ویلا و خدمات جوشکاری در محل و اجرای خمکاری و جوشکاری و CNC و پنجره آهنی و نرده فلزی ۴۹,۰۰۰ ۲۱:۰۸:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ - - - -
12 قیمت خدمات آهن و فولاد قیمت جوشکاری درب و پنجره قیمت جوشکاری درب و پنجره و ساخت فریم و نرده و حفاظ آهنی و درب کرکره و درب حیاط و فرفورژه و انواع خمکاری و جوشکاری و ریلی و پله و پلکان گرد ویلا و خدمات جوشکاری در محل و اجرای خمکاری و جوشکاری و CNC و پنجره آهنی و نرده فلزی ۴۵,۰۰۰ ۲۱:۰۷:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۱۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۳۰,۰۰۰ ۶۶.۶۷ %
13 قیمت خدمات آهن و فولاد قیمت جوشکاری درب و پنجره قیمت جوشکاری درب و پنجره و ساخت فریم و نرده و حفاظ آهنی و درب کرکره و درب حیاط و فرفورژه و انواع خمکاری و جوشکاری و ریلی و پله و پلکان گرد ویلا و خدمات جوشکاری در محل و اجرای خمکاری و جوشکاری و CNC و پنجره آهنی و نرده فلزی ۱۵,۰۰۰ ۱۰:۱۵:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ - - - -
14 قیمت خدمات آهن و فولاد قیمت جوشکاری درب و پنجره - ۱۲,۵۰۰ ۱۰:۳۸:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ - - - -
برای خرید انواع دستگاه جوش و رکتیفایر و الکترود و انجام کلیه امور جوشکاری درب و پنجره و خمکاری و اسکلت ساختمان با کارشناسان پرشیا متال  تماس بگیرید 
تماس  09121239045 
 پرشیا متال  09121239045

جوشکاری روش جوشکاری با الکترود
جوشکاری : pdf جوشکاری چیست روش جوشکاری سربالا
جوشکاری ساختمان آموزش تصویری جوشکاری آهن
 مقاله جوشکاری آموزش جوشکاری جوشکاری ساختمان
انواع جوشکاری در ساختمان جوشکاری اسکلت فلزی انواع جوشکاری در ساختمان
جوش گوشه چیست جوش شیاری چیست
جوش کام جوش کام و انگشتانه چیست ایران ترانس در تهران
انواع اتصالات جوش جوش شیاری با نفوذ کامل 
جوش کام چیست اتصال لب به لب در جوشکاری
انواع اتصالات جوش جوش گوشه چیست جوش شیاری چیست
انواع جوش های ساختمانی انواع جوش شیاری اتصال لب به لب
جوش شیاری با نفوذ کامل جوش لب به لب  جوش کام و انگشتانه چیست الکترود
الکترود چیست انواع الکترودها در الکتروشیمی  الکترود جوشکاری
مشخصات الکترود  الکترود قیمت الکترود پزشکی الکترود جوشکاری چیست  تعريف الكترود
 الکترود قیمت قیمت الکترود یزد قیمت الکترود پارس قیمت الکترود ایساب
قیمت الکترود 7018  قیمت سیم جوش پارس نمایندگی الکترود میکا
نمایندگی الکترود آما  فروش الکترود میکا دستگاه جوش بهترین دستگاه جوش خانگی
قیمت دستگاه جوش رونیکس راهنمای خرید دستگاه جوش
قیمت دستگاه جوش گام الکتریک قیمت دستگاه جوش ایرانی دستگاه جوش آلمانی
قیمت دستگاه جوش ارزان قیمت دستگاه جوش ماکیتا  قیمت دستگاه جوش ایرانی
قیمت ترانس جوش اینورتر ترانس جوش صبا ایران ترانس اصفهان نمایندگی
ایران ترانس مینی ترانس جوش میلر ایران جوش کانال تلگرام ایران ترانس

 برای خرید انواع دستگاه جوش و رکتیفایر و الکترود و انجام کلیه امور جوشکاری درب و پنجره و خمکاری و اسکلت ساختمان با کارشناسان کلینیک ساختمان و پرشیا متال  تماس بگیرید 
تماس  09121239045 
پرشیا متال  09121239045