مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت میلگرد - میلگرد ۳۶

انواع میلگرد ۳۶ با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت میلگرد میلگرد ۳۶ کاشان AIV ۲۹,۰۰۰ ۲۳:۵۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۲۱,۷۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۷,۳۰۰ ۲۵.۱۷ %
2 قیمت میلگرد میلگرد ۳۶ کاشان AIII ۲۲,۴۰۰ ۱۰:۳۸:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۲۲,۹۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ (۵۰۰) ۲.۲۳ %
3 قیمت میلگرد میلگرد ۳۶ کاشان AIII ۲۲,۹۰۰ ۱۰:۰۱:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ۲۳,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ (۱۰۰) ۰.۴۴ %
4 قیمت میلگرد میلگرد ۳۶ کاشان AIII ۲۳,۰۰۰ ۱۱:۰۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ۲۳,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۰ 0
5 قیمت میلگرد میلگرد ۳۶ کاشان AIII ۲۳,۰۰۰ ۱۰:۳۸:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۲۲,۸۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۲۰۰ ۰.۸۷ %
6 قیمت میلگرد میلگرد ۳۶ کاشان AIII ۲۲,۸۰۰ ۱۷:۲۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۲۰,۷۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۲,۱۰۰ ۹.۲۱ %
7 قیمت میلگرد میلگرد ۳۶ کاشان AIV ۲۱,۷۰۰ ۱۰:۴۶:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ - - - -
8 قیمت میلگرد میلگرد ۳۶ کاشان AIII ۲۰,۷۰۰ ۱۰:۴۳:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ - - - -
9 قیمت میلگرد میلگرد ۳۶ کاشان ۱۶,۳۰۰ ۱۰:۴۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۱۶,۲۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ ۱۰۰ ۰.۶۱ %
10 قیمت میلگرد میلگرد ۳۶ کاشان آجدار A۴ ۱۷,۲۰۰ ۰۸:۵۶:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ - - - -
11 قیمت میلگرد میلگرد ۳۶ کاشان A۴ ۱۷,۱۰۰ ۰۹:۲۶:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ - - - -
12 قیمت میلگرد میلگرد ۳۶ کاشان ۱۶,۲۰۰ ۱۷:۱۷:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ - - - -