مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت خدمات آهن و فولاد - قیمت برشکاری سی ان سی CNC

انواع قیمت برشکاری سی ان سی CNC با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت خدمات آهن و فولاد قیمت برشکاری سی ان سی CNC قیمت جوشکاری درب و پنجره و ساخت فریم و نرده و حفاظ آهنی و درب کرکره و درب حیاط و فرفورژه و انواع خمکاری و جوشکاری و ریلی و پله و پلکان گرد ویلا و خدمات جوشکاری در محل و اجرای خمکاری و جوشکاری و CNC و پنجره آهنی و نرده فلزی خمکاری و نورد کلیه مقاطع آهنی و تیرآهن و لوله و قوطی فلزی ۴ ۰۶:۵۰:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ ۳ ۷۵ %
2 قیمت خدمات آهن و فولاد قیمت برشکاری سی ان سی CNC قیمت جوشکاری درب و پنجره و ساخت فریم و نرده و حفاظ آهنی و درب کرکره و درب حیاط و فرفورژه و انواع خمکاری و جوشکاری و ریلی و پله و پلکان گرد ویلا و خدمات جوشکاری در محل و اجرای خمکاری و جوشکاری و CNC و پنجره آهنی و نرده فلزی خمکاری و نورد کلیه مقاطع آهنی و تیرآهن و لوله و قوطی فلزی ۱ ۰۳:۰۷:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ ۳۳ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ (۳۲) ۳,۲۰۰ %
3 قیمت خدمات آهن و فولاد قیمت برشکاری سی ان سی CNC قیمت جوشکاری درب و پنجره و ساخت فریم و نرده و حفاظ آهنی و درب کرکره و درب حیاط و فرفورژه و انواع خمکاری و جوشکاری و ریلی و پله و پلکان گرد ویلا و خدمات جوشکاری در محل و اجرای خمکاری و جوشکاری و CNC و پنجره آهنی و نرده فلزی خمکاری و نورد کلیه مقاطع آهنی و تیرآهن و لوله و قوطی فلزی ۳۳ ۲۲:۳۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ ۳۲ ۹۶.۹۷ %
4 قیمت خدمات آهن و فولاد قیمت برشکاری سی ان سی CNC قیمت جوشکاری درب و پنجره و ساخت فریم و نرده و حفاظ آهنی و درب کرکره و درب حیاط و فرفورژه و انواع خمکاری و جوشکاری و ریلی و پله و پلکان گرد ویلا و خدمات جوشکاری در محل و اجرای خمکاری و جوشکاری و CNC و پنجره آهنی و نرده فلزی خمکاری و نورد کلیه مقاطع آهنی و تیرآهن و لوله و قوطی فلزی ۱ ۰۶:۵۸:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ ۳ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ (۲) ۲۰۰ %
5 قیمت خدمات آهن و فولاد قیمت برشکاری سی ان سی CNC قیمت جوشکاری درب و پنجره و ساخت فریم و نرده و حفاظ آهنی و درب کرکره و درب حیاط و فرفورژه و انواع خمکاری و جوشکاری و ریلی و پله و پلکان گرد ویلا و خدمات جوشکاری در محل و اجرای خمکاری و جوشکاری و CNC و پنجره آهنی و نرده فلزی خمکاری و نورد کلیه مقاطع آهنی و تیرآهن و لوله و قوطی فلزی ۳ ۱۱:۵۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ ۴ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ (۱) ۳۳.۳۳ %
6 قیمت خدمات آهن و فولاد قیمت برشکاری سی ان سی CNC قیمت جوشکاری درب و پنجره و ساخت فریم و نرده و حفاظ آهنی و درب کرکره و درب حیاط و فرفورژه و انواع خمکاری و جوشکاری و ریلی و پله و پلکان گرد ویلا و خدمات جوشکاری در محل و اجرای خمکاری و جوشکاری و CNC و پنجره آهنی و نرده فلزی خمکاری و نورد کلیه مقاطع آهنی و تیرآهن و لوله و قوطی فلزی ۴ ۰۴:۴۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ ۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۱ ۲۵ %
7 قیمت خدمات آهن و فولاد قیمت برشکاری سی ان سی CNC قیمت جوشکاری درب و پنجره و ساخت فریم و نرده و حفاظ آهنی و درب کرکره و درب حیاط و فرفورژه و انواع خمکاری و جوشکاری و ریلی و پله و پلکان گرد ویلا و خدمات جوشکاری در محل و اجرای خمکاری و جوشکاری و CNC و پنجره آهنی و نرده فلزی خمکاری و نورد کلیه مقاطع آهنی و تیرآهن و لوله و قوطی فلزی ۳ ۲۱:۵۴:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ (۱۱۹,۹۹۷) ۳,۹۹۹,۹۰۰ %
8 قیمت خدمات آهن و فولاد قیمت برشکاری سی ان سی CNC قیمت جوشکاری درب و پنجره و ساخت فریم و نرده و حفاظ آهنی و درب کرکره و درب حیاط و فرفورژه و انواع خمکاری و جوشکاری و ریلی و پله و پلکان گرد ویلا و خدمات جوشکاری در محل و اجرای خمکاری و جوشکاری و CNC و پنجره آهنی و نرده فلزی خمکاری و نورد کلیه مقاطع آهنی و تیرآهن و لوله و قوطی فلزی ۱۲۰,۰۰۰ ۰۸:۰۴:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ (۲۰,۰۰۰) ۱۶.۶۷ %
9 قیمت خدمات آهن و فولاد قیمت برشکاری سی ان سی CNC قیمت جوشکاری درب و پنجره و ساخت فریم و نرده و حفاظ آهنی و درب کرکره و درب حیاط و فرفورژه و انواع خمکاری و جوشکاری و ریلی و پله و پلکان گرد ویلا و خدمات جوشکاری در محل و اجرای خمکاری و جوشکاری و CNC و پنجره آهنی و نرده فلزی خمکاری و نورد کلیه مقاطع آهنی و تیرآهن و لوله و قوطی فلزی ۱۴۰,۰۰۰ ۰۰:۳۹:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ ۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ ۱۳۹,۹۹۹ ۱۰۰ %
10 قیمت خدمات آهن و فولاد قیمت برشکاری سی ان سی CNC قیمت جوشکاری درب و پنجره و ساخت فریم و نرده و حفاظ آهنی و درب کرکره و درب حیاط و فرفورژه و انواع خمکاری و جوشکاری و ریلی و پله و پلکان گرد ویلا و خدمات جوشکاری در محل و اجرای خمکاری و جوشکاری و CNC و پنجره آهنی و نرده فلزی خمکاری و نورد کلیه مقاطع آهنی و تیرآهن و لوله و قوطی فلزی ۱ ۱۵:۳۰:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ ۱۵,۵۰۰ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ (۱۵,۴۹۹) ۱,۵۴۹,۹۰۰ %
11 قیمت خدمات آهن و فولاد قیمت برشکاری سی ان سی CNC قیمت جوشکاری درب و پنجره و ساخت فریم و نرده و حفاظ آهنی و درب کرکره و درب حیاط و فرفورژه و انواع خمکاری و جوشکاری و ریلی و پله و پلکان گرد ویلا و خدمات جوشکاری در محل و اجرای خمکاری و جوشکاری و CNC و پنجره آهنی و نرده فلزی خمکاری و نورد کلیه مقاطع آهنی و تیرآهن و لوله و قوطی فلزی ۱۵,۵۰۰ ۱۳:۰۳:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ۲۱,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ (۵,۵۰۰) ۳۵.۴۸ %
12 قیمت خدمات آهن و فولاد قیمت برشکاری سی ان سی CNC قیمت جوشکاری درب و پنجره و ساخت فریم و نرده و حفاظ آهنی و درب کرکره و درب حیاط و فرفورژه و انواع خمکاری و جوشکاری و ریلی و پله و پلکان گرد ویلا و خدمات جوشکاری در محل و اجرای خمکاری و جوشکاری و CNC و پنجره آهنی و نرده فلزی خمکاری و نورد کلیه مقاطع آهنی و تیرآهن و لوله و قوطی فلزی ۲۱,۰۰۰ ۱۵:۴۶:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ۱۴,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۷,۰۰۰ ۳۳.۳۳ %
13 قیمت خدمات آهن و فولاد قیمت برشکاری سی ان سی CNC قیمت جوشکاری درب و پنجره و ساخت فریم و نرده و حفاظ آهنی و درب کرکره و درب حیاط و فرفورژه و انواع خمکاری و جوشکاری و ریلی و پله و پلکان گرد ویلا و خدمات جوشکاری در محل و اجرای خمکاری و جوشکاری و CNC و پنجره آهنی و نرده فلزی خمکاری و نورد کلیه مقاطع آهنی و تیرآهن و لوله و قوطی فلزی ۱۴,۰۰۰ ۱۱:۴۹:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۲۵,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ (۱۱,۰۰۰) ۷۸.۵۷ %
14 قیمت خدمات آهن و فولاد قیمت برشکاری سی ان سی CNC قیمت جوشکاری درب و پنجره و ساخت فریم و نرده و حفاظ آهنی و درب کرکره و درب حیاط و فرفورژه و انواع خمکاری و جوشکاری و ریلی و پله و پلکان گرد ویلا و خدمات جوشکاری در محل و اجرای خمکاری و جوشکاری و CNC و پنجره آهنی و نرده فلزی خمکاری و نورد کلیه مقاطع آهنی و تیرآهن و لوله و قوطی فلزی ۲۵,۰۰۰ ۱۳:۵۵:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۱۰,۰۰۰ ۴۰ %
شرکت پرشیا متال آماده انجام کلیه خدمات برشکاری و جوشکاری و سی ان سی و خمکاری و برشکاری و لیزر فولاد و ورق و آهن آلات 
تماس   09121239045

 
سی ان سی  لیزر
CNC
در ماشین های لیزرکات ،الکترون ها ی گاز مخصوص ، باردار شده و با جهش الکترونی از سطحی به سطح دیگر ،توان بسیار بالایی ، از طریق نور و اشعه ایجاد می گردد تا به وسیله یک دستگاه منعکس کننده بر روی موضوع  مورد برش جریان یابد .  cnc  مراجعه نمایید

خدمات CNC
به‌وسیله سی‌ان‌سی می‌توان به سرعت قطعاتی با اندازه‌های دقیق از فلز یا چوب درست کرد. شکل این قطعات از پیش توسط یک برنامه که در سیستم کم (CAM) یا توسط استفاده کننده به صورت دستی (Manual) تولید شده مشخص می‌گردد. معمولاً برای این منظور غالباً از استاندارد (EIA-274-D (ISO6983 استفاده می‌شود که جی کد (G-Codes) هم نامیده می‌شود، در این استاندارد فایلها حرکت ابزارها و عملکرد ترتیبی دستگاه را مشخص می‌کنند. در استانداردهای جدیدتر دستگاه‌های سی ان سی ISO 10303 و ISO 14649 فایل ورودی عملیات لازم برای تولید قطعه کار را تعریف می‌کنند و هر دستگاه با توجه به ابزارها و قابلیت‌های خود، مسیر حرکت را تولید می‌کند.

حرکات ماشین سی‌ان‌سی، برخلاف ماشین‌های دستی، توسط برنامه کنترل می‌شود. این برنامه اغلب به زبان جی کد نوشته می‌شود. مثلاً با دریافت دستور G1 X100 Y100، ابزار روی یک خط مستقیم به مختصات (۱۰۰٬۱۰۰) حرکت می‌کند. این حرکت با دقت زیاد و بدون نیاز به اندازه‌گیری توسط اپراتور انجام می‌شود. به همین دلیل ماشین‌های سی‌ان‌سی، سرعت و دقت ماشین‌کاری را به مراتب افزایش می‌دهند

خدمات برش لیزر فلزات شامل انواع فلزات : آهن ، استیل ، برنج ، گالوانیزه و دیگر فلزات ضخیم و نازک میباشد ساخت واشرهای فلزی، برش لوله های فلزی با هر قطر و ضخامتی ، برش انواع فلزات نازک جهت هدایای تبلیغاتی ، حکاکی لیزری بروی ورق های نازک و ضخیم فلزی دیگر میباشد . محصولات تولید شده مناسب صنایع مختلف مانند : خودرو سازی ، قطعه سازی ، بدلیجات ، پلاک سازی ، تبلیغات ، صافی ها ، صنایع نفت و گاز ، معرق، توری ، مشبک سازی و دیگر صنایع میباشد . برش صنعتی لیزری توسط تقویت اشعه لیزر بر سطح فلز یا ذوب شدن فز و کنار زدن مواد مذاب توسط گاز صورت میگیرد . و چون کنترل حرکات لیزر توسط کامپیوتر و کدهای سی ان سی اجام میپذیرد ، دقت آن بسیار بالا بوده و طبق برنامه ی ریخته شده انجام میپذیرد و به راحتی خواسته مشتریان را تامین میکند 

برش صنعتی لیزری توسط تقویت اشعه لیزر بر سطح فلز یا ذوب شدن فز و کنار زدن مواد مذاب توسط گاز صورت میگیرد . و چون کنترل حرکات لیزر توسط کامپیوتر و کدهای سی ان سی اجام می پذیرد ، دقت آن بسیار بالا بوده و طبق برنامه ی ریخته شده انجام میپذیرد و به راحتی خواسته ی مشتریان را تامین میکند .بنابر این دقت بالا ، سرعت زیاد ، برشی با کیفیت که نیاز به پرداخت کاری ندارد ، قابلیت تنظیم دستگاه جهت برش خطی و مارپیچی و به صورت اشکال مختلف با برش بروی ورق های ضخیم و نازک و حفظ کیفیت ورق ها پس از برش توسط دستگاه لیزری مدرن بوده کارآیی و صرفه جویی در زمان و هزینه برای همگان به ارمغان می آورد 
 
خدمات cnc پانچ
این ماشین توانایی آن را دارد که قطعات را قبل از خمکاری با الگوهای دلخواه معماران و آرشیتکت ها ایجاد نماید و عملیات مذکور از طریق ابزارهایی که بصورت سمبه و ماتریس می باشند صورت می گیرد جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به صفحه سی ان سی پانچ مراجعه نمایید

ساخت و مونتاژ کرتین وال
ساخت و مونتاژ کرتین وال به همراه لقمه گذاری طبق نقشه های تایید شده

شرکت پرشیا متال با به کارگیری ماشین آلات و تجهیزات مدرن در صنایع فلزی و با تخصصی نمودن حوزه کاری در بخش نمای ساختمان تمامی خدمات مورد نیاز در بخش خدمات CNC را به طور کامل ارائه می نماید که شامل موارد زیر می باشد

طراحی فنی و صنعتی 

دفتر فنی شرکت پرشیا متال با تجربه بالا در زمینه طراحی دیتیل های زیرسازی و نصب نمای ساختمان الگوهای اولیه مورد نظر معماران و آرشیتکت های محترم را از نظر نوع فلزانتخابی و ضخامت و رنگ و پایداری مدول و وزن آن در کل نما را بررسی و پیشنهادات خود را در زمینه بهینه سازی الگوهای اولیه و نوع سیستم انتخابی زیر سازی ارائه می نماید

برش هواگاز و پلاسمای cnc
برش به اشکال هندسی و غیر هندسی بصورت هواگاز پلاسما با دقت 1میلیمتر از ضخامت 3 الی 300 میلیمتر 
برش به اشکال هندسی و غیر هندسی با دقت 1 میلیمتر از ضخمت 1 ای 50 میلیمتر.
 
پلاسما
حالت چهارم ماده علاوه بر جامد و مایع و گاز پلاسما می باشد. پلاسما شبیه گاز است و از اتمهایی تشکیل شده است که تمام یا تعدادی از الکترونهای خود را از دست داده‌اند (یونیده شده‌اند). بیشتر مواد جهان در حالت پلاسما هستند مانند خورشیدکه از پلاسما تشکیل شده است. پلاسما اغلب بسیار گرم است و می‌توان آن را در میدان مغناطیسی به دام انداخت. اما در تعریفی کلی از پلاسما باید گفت که؛ پلاسما حالت چهارمی از ماده است که دانش امروزی نتوانسته آنها را جزو سه حالت دیگر پندارد و مجبور شده آنرا حالت مستقلی به حساب آورد. این ماده با ماهیت محیط یونیزه ، ترکیبی از یونهای مثبت و الکترون با غلظت معین می‌باشد که مقدار الکترونها و یونهای مثبت در یک محیط پلاسما تقریبا برابر است و حالت پلاسمای مواد ، تقریبا حالت شبه خنثایی دارد. پدیده‌های طبیعی زیادی از جمله آتش ، خورشید ، ستارگان و غیره در رده حالت پلاسمایی ماده قرار می‌گیرند.
پلاسما شبیه به گاز است، ولی مرکب از ذرات باردار متحرکی به نام یون است. یونها به شدت تحت تأثیر نیروهای الکتریکی و مغناطیسیقرار می‌گیرند. مواد طبیعی در حالت پلاسما عبارتند از انواع شعله ، بخش خارجی جو زمین، اتمسفر ستارگان ، بسیاری از مواد موجود در فضای سحابی و بخشی از دم ستاره دنباله‌دارو شفقهای قطبی شمالی که نمایش خیره کننده‌ای از حالت پلاسمایی ماده است که در میدان مغناطیسی جریان می‌یابد
بد نیست بدانید که دانش امروزی حالات دیگری از جمله برهمکنش ضعیف و قوی هسته‌ای را نیز در دسته‌بندیها به عنوان حالات پنجم و ششم ماده بحساب می‌آورد که از این حالات در توجیه خواص نوکلئونهای هسته ، نیروهای هسته‌ای ، واکنشهای هسته‌ای و در کل فیزیک ذرات بنیادیاستفاده می‌شود.
چگالی بوز – اینشتین
حالت پنجم با نام ماده چگال بوز – اینشتین (Booze – Einstein condensate) که در سال ۱۹۹۵ کشف شد، در اثر سرد شدن ذراتی به نام بوزونها (Bosons) تا دماهایی بسیار پایین پدید می‌آید. بوزونهای سرد در هم فرو می‌روند و ابر ذره‌ای که رفتاری بیشتر شبیه یک موج دارد تا ذره‌های معمولی ، شکل می‌گیرد. ماده چگال بوز – اینشتین شکننده است و سرعت عبور نور در آن بسیار کم است.
چگالی فرمیونی
حالت تازه هم ماده چگال فرمیونی (Fermionic condensate) است. دبورا جین (Deborah Jin) از دانشگاه کلورادو که گروهش در اواخر پاییز ۱۳۸۲ ، موفق به کشف این شکل تازه ماده شده است، می‌گوید: وقتی با شکل جدیدی از ماده روبرو می‌شوید، باید زمانی را صرف شناخت ویژگیهایش کنید. آنها این ماده تازه را با سرد کردن ابری از پانصد هزار اتم پتاسیم با جرم اتمی ۴۰ تا دمایی کمتر از یک میلیونیم درجه بالاتر از صفر مطلق پدید آوردند. این اتمها در چنین دمایی بدون گرانروی جریان می‌یابند و این ، نشانه ظهور ماده‌ای جدید بود. در این حالت اتمهای پتاسیم بدون آنکه چسبندگی میان آنها وجود داشته باشد، بصورت مایع جریان یافتند. حالت چگالیده فرمیونی تا حدی شبیه چگالش بوز – اینشتین است. هر دو حالت از اتمهایی تشکیل شده‌اند که این اتمها در دمای پایین به هم می‌پیوندند و جسم واحدی را تشکیل می‌دهند. در چگالش بوز – اینشتین اتمها از نوع بوزون هستند، در حالی که در چگالش فرمیونی اتمها فرمیون هستند.
تفاوت میان بوزونها و فرمیونها
رفتار بوزونها به گونه‌ای است که تمایل دارند باهم پیوند برقرار کنند و به هم متصل شوند. یک اتم در صورتی که حاصل جمع تعداد الکترون، پروتونو نوترونهایشزوج باشد، بوزون است. به عنوان مثال اتمهای سدیم بوزون هستند، زیرا اتمهای سدیم در حالت عادی یازده الکترون ، یازده پروتون و دوازده نوترون دارند که حاصل جمع آنها عدد زوج ۳۴ می‌شود. بنابراین اتمهای سدیم این قابلیت را دارند که در دماهای پایین به هم متصل شوند و حالت چگالیده بوز – اینشتین را پدید آورند، اما از طرف دیگر فرمینها منزوی هستند. این ذرات طبق اصل طرد پائولی هنگامی که در یک حالت کوانتومی قرار می‌گیرند همدیگر را دفع می‌کنند و اگر ذره‌ای در یک حالت کوانتومی خاص قرار گیرد مانع از آن می‌شود که ذره دیگری هم بتواند به آن حالت دسترسی یابد.
هر اتم که حاصل جمع تعداد الکترون ، پروتون و نوترونهایش فرد باشد فرمیون است. به عنوان مثال ، اتمهای پتاسیم با عدد جرمی ۴۰ فرمیون هستند، زیرا دارای ۱۹ الکترون ، ۱۹ پروتون و ۲۱ نوترون هستند و حاصل جمع این سه عدد برابر ۵۹ می‌شود. دکتر جین و همکارانش بر پایه همین خاصیت انزوا طلبی فرمیونها روشی را پیش گرفتند و از میدانهای مغناطیسی کنترل شونده‌ای برای انجام آزمایشها استفاده کردند. میدان مغناطیسی باعث می‌شود که اتمهای منفرد باهم جفت شوند و میزان جفت شدگی اتمها در این حالت با تغییر میدان مغناطیسی قابل کنترل است. انتظار می‌رفت که اتمهای جفت شده پتاسیم خواص همانند بوزونها داشته باشند، اما آزمایشها نشان دادند که در بعضی از اتمها که میزان جفت شدگی ضعیف بود هنوز بعضی از خواص فرمیونی خود را از دست نداده بودند. در این حالت یک جفت از اتمهای جفت شده می‌تواند به جفت دیگری متصل شود و این جفت شدگی به همین ترتیب ادامه یابد تا اینکه سرانجام باعث تشکیل حالت چگالیده فرمیونی شود.
تاریخچه پلاسما
در سال 1802 پتروف (V.P.Petrof) کشف کرد که اگر دو تکه زغال چوب را به قطب های باتری بزرگی وصل کنیم و آنها را به هم تماس دهیم و سپس کمی از هم جدا کنیم شعله روشنی بین دو تکه زغال دیده می شود. و انتهای آنها که از شدت گرما سفید شده است نورخیره کننده ای گسیل می دارد. قوس الکتریکی هفت سال بعد دیوی (H.Davy) فیزیکدان انگلیسی این پدیده را مشاهده نمود و پیشنهاد کرد که این پدیده به احترام ولتا قوس ولتانامیده شود
آزمایش ساده

اگر بخواهیم در یک روش ساده ای ایجاد قوس الکتریکی را نشان دهیم باید دو تکه کربنرا روی گیره قابل تنظیم سوار نمود (بهتر است که به جای زغال چوب معمولی میله خاصی که از کربن قوس ساخته می شود و با فشار دادن مخلوط گرافیت، کربن سیاه و مواد چسبنده به وجود می آیند، استفاده شود).
چشمه جریان می تواند برق شهر هم باشد برای اجتناب ازاینکه در لحظه تماس تکه های کربن مدار کوتاه ایجاد شود باید رئوستایی به طور متوالی به قوس وصل شود
معمولا برق شهر با جریان متناوبتغذیه می شود. ولی در صورتی که جریان مستقیماز آن عبور کند قوس پایدارتر است به طوری که یکی از الکترودها همیشه مثبت «آند)و دیگری همواره منفی «کاتد)است
 
شرکت پرشیا متال آماده انجام کلیه خدمات برشکاری و جوشکاری و سی ان سی و خمکاری و برشکاری و لیزر فولاد و ورق و آهن آلات 
تماس   09121239045


 ماهیت قوس الکتریکی
در قوس الکتریکی الکترودها در اثر حرارت سفید رنگ می شود. ستونی از گاز ملتهب رسانای خوب الکتریکی بین الکترودها وجود دارد. در قوس معمولی این ستون نوری بسیار کمتر از نور تکه های کربن سفید شده از آزمایش‌های مربوط به گرما گسیل می کنند. چون الکترود مثبت دمایش از الکترود منفی بیشتر است زود تر از بین می رود. در نتیجه تصعید شدید کربن صورت گرفته و در آن الکترود (الکترود مثبت) فرورفتگی به وجود می آید که به دهانه مثبت معروف است و داغ ترین نقطه الکترودهاست.
دمای دهانه در هوا و در فشار جوبه 4000 درجه سانتیگراد می رسد. در لامپ های قوسی سازوکارهای منظم و خود کار خاصی برای نزدیک کردن تکه های کربن با سرعت یکنواخت وقتی با سوختن از بین می روند، مورد استفاده قرار می گیرند. برای اینکه سایش و خوردگی الکترود مثبت به خاطر دمای بالایش بیشتر است،برای همین همیشه الکترود کربن مثبت کلفت تر از الکترود منفی اختیار می شود.
دماهای بالا در قوس الکتریکی 
قوس الکتریکی می تواند بین الکترودهای فلزی ساخته شده از آهن، مس و غیره نیز بگیرد. در این حالت الکترودها به میزان زیادی ذوب و تبخیرمی شوند و این عمل به مقدار زیادی گرما احتیاج دارد. به این دلیل دمای مرکز الکترود فلزی معمولا کمتر از دمای الکترود کربنی است (2000 تا 2500 درجه سانتیگراد).
قوسی که بین الکترودهای کربن در گاز فشرده ای قرار می گیرد (حدود 20atm) بالا رفتن دمای مرکز مثبت تا 5900 درجه سانتیگراد یعنی دما روی سطح خورشید را ممکن ساخته است. معلوم شده است که کربندر این حالت ذوب می شود. دمای باز هم بالاتری را می توان در ستونی از گاز و بخاری که از آن تخلیه الکتریکی می گذرد، به دست آورد.
بمباران شدید این گاز و بخار با الکترون ها و یون هایی که با میدان الکتریکیقوس شتابگرفته اند دمای ستون گاز را 6000 تا 7000 درجه سانتیگراد می رساند. به این دلیل تقریبا تمام مواد شناخته شده در ستون قوس الکتریکیذوب و تبخیر می شوند. و بسیاری از واکنش های شیمیایی که در دماهای پایین انجام شدنی نیستند، با قوس الکتریکی امکان پذیر می شوند. مثلا میله های چینی دیر گداز در شعله قوس به سهولت ذوب می شود.
چگونگی ایجاد تخلیه قوس الکتریکی
برای ایجاد تخلیه قوس الکتریکی به ولتاژزیادی احتیاج نیست با ولتاژ 40 تا 45 ولت بین الکترود ها می توان قوس را به وجود آورد. از طرف دیگر جریان داخل قوس زیاد است. مثلا حتی در قوس کوچک جریان به 5 آمپر می رسد، در حالیکه در قوس های بزرگ که در مقیاس صنعتی به کار می روند جریان به صدها آمپر بالغ می شود. این به این معنا ست که مقاومت قوس پایین است و از این رو ستون گاز تابان رسانای الکتریکی خوبی است.
یونیزاسیون گاز با انرژی قوس الکتریکی
یونش شدید گاز با قوس الکتریکی به آن دلیل امکان پذیر است که کاتد قوس الکتریکی تعداد زیادی الکترونگسیل می داد. این الکترون ها با برخورد با گاز داخل شکاف تخلیه گازی آن را یونیزه می کنند. گسیل الکترونی شدید از کاتد از آنجا ممکن می شود که خود کاتد تا دمای بسیار بالایی گرم می شود (بسته به ماده از 2200 تا 3500). وقتی که الکترودهای قوس در ابتدا تماس داده شوند تقریباً تمام گرمای ژول که از الکترود ها می گذرد در ناحیه تماس که مقاومت بسیار دارد آزاد می شود.
به این دلیل انتهای الکترودها به شدت گرم می شوند که برای گیراندن قوس به هنگام جداکردن آنها کافی است آن وقت کاتد قوس توسط جریانی که از قوس می گذرد، در حالت التهاب می ماند. در این فرایند بمباران کاتد توسط یون هایی که به آن برخورد می کند نقش اصلی را ایفا می کند.
مشخصه جریان ولتاژ قوس الکتریکی:
یعنی بستگی جریان الکتریکیدر قوس الکتریکی به ولتاژبین الکترودها ، ویژگی خاصی دارد. در فلزات و الکترولیت ها جریان متناوببا ولتاژ افزایش می یابد «قانون اهم). در صورتیکه برای رسانش القایی گازها جریان ابتدا با ولتاژ زیاد می شود، سپس اشباع شده و مستقل از ولتاژ است.
بنابر این افزایش جریان در تخلیه قوسی به اندازه مقاومت در شکاف بین الکترودها و ولتاژ بین آنها منجر می شود. برای اینکه تابانی قوس پایدار بماند رئوستا یا مقاومت الکتریکیقوی دیگری را باید به طور متوالی به آن بست.
ساختمان داخلی یک برش دهنده ی پلاسمایی :
:Inside a Plasma Cutter
ماشین آلات برش پلاسمای cnc در شکل ها و ساختمان های گوناگونی عرضه شده اند . در حال حاضر بازو های روباتیغول پیکری و یا کوچکی در کارخانه ها وجود دارد که قادر به ایجاد برش های بسیار کوچک و دقیق است . صرف نظر از اندازه ی آن ها ،باید گفت که تمامی آن ها دارای ظاهری خشن و نا هموار اند 
الکتروددر مرکز و نازل زیر آن قرار دارد
این برش دهنده ها با فرستادن گازی پر فشار مانند نیتروژن (N2) ، آرگون (Ar) و یا اکسیژن (O2) به داخل یک محفظه کار می کنند . در مرکز این کانال شما می توانید الکترودیبا بار منفی پیدا کنید . هنگامی که تغذیه را به الکترود منفی متصل کنید ، و شما نوک نازل را بر روی فلز قرار دهید ،یک مدار (Circuit) بسته به وجود می آید . یک جرقه ی قوی بین الکترود و فلز ایجاد می شود .در این هنگام است که گاز به داخل کانال فرستاده می شود و در تا زمانی که به حالت چهارم ماده تبدیل شود در آنجا می ماند. این واکنش جریانی از پلاسما را ایجاد می کند که دمای آن در حدودF° 30,000 (16,649 °C) و با سرعت (20,000) 6,096 m/sec پا برثانیه( حرکت می کند و فلز را در آن نقطه به حالت گداخته ی نیم سوخته در می آورد . )
خود پلاسما هم قادر به هدایت الکتریسیتهاست و تا زمانی که منبع جریانبه الکترود وصل و قوس الکتریکیبرقرار است ، عمل برش و ذوب کردن فلز ادامه دارد . در عمل برش و با توجه به طبیعت غیر قابل پیش بینی پلاسما امکان اکسید شدن نازل و پایین آمدن بازده دستگاه وجود دارد ، به همین دلیل است که نازل برش دوّمین قسمت در این دستگاه است . علاوه بر این در محل اتصال آن مقداری گاز محافظ (shilding gas) آن را احاطه کرده است .
:How Plasma Cutters Work
ماشین آلات برش پلاسمای cncچگونه کار می کنند؟
صنعت مدرن به دستکاری و تغییر در شکل فلزات و آلیاژ ها وابسته است.ما برای ساختن وسایلی که در طول روز با آنها سر و کار داریم به فلزات نیازمندیم . به عنوان مثال در ساختن پل ها ، ماشین ها، آسمان خراش ها، جرثقیل ها، روبات ها و بسیاری از وسایلی که اکنون در پیرامون خود می بینیم و حتی وسایلی که در آینده به زندگی ما وارد خواهند شد به فلزات نیازمندیم. دلیل این امر بسیار ساده است : فلزات به شدت محکم و با دوام اند ، پس انتخابی منطقی برای ساختن سازه های بسیار بزرگ یا بسیار محکم برای تحمل بارهای سنگین هستند.
نکته ی جالب در مورد سختی فلزات این است که این استحکام در برابر انسان و وسایلی که می خواهند فلز را شکل بدهند نیز وجود دارد. پس با وجود این مشکل چگونه صنعتگران ، فلزات را به اشکال خاص مثلا به شکل بال برای هواپیمادر می آورند؟در بسیاری از موارد پاسخ شما برش دهنده پلاسمایی است. شاید این حرف به نظر شما قسمتی از یک رمان<< علمی _تخیلی >> باشد، اما واقعا این دستگاه وجود دارد و از اواخر جنگ جهانی دوّم (World War ||) در بسیاری از کشور ها مورد استفاده قرار گرفته است.
بر خلاف تصور برش دهنده ی پلاسمایی دارای ساختمان ساده ای دارد. در ادامه ی این مقاله به راز کار کردن این وسیله و اشکالی از فلزات که در دنیای اطراف ما به وجود آورده می پردازیم.
در جنگ جهانی دوّم ،کارخانه های امریکایی اقدام به ساختن توپ خانه ،هواپیما و ماشین های زرهی کردند که البته با توجه به نیاز های بالای کشور های در حال جنگ به این سلاح ها این کارخانه ها قادر به پاسخ گویی به تمام این نیاز ها نبودند. یک قسمت از این نیاز ها در بخش ساخت تجهیزات هوایی(aircraft parts) بود. چند کارخانه ارتشی که کارشان ساخت تجهیزات هوایی بود روشی جدید برای برش دادن یا جوش دادن قطعات ابداع کردند . در این روش پیچیده یک نوع گاز نجیب (inert gas) به مجاورت یک قوس الکتریکیرانده می شود، به طوری که در این نقطه گاز توسط الکتریسیتهشارژ شده و اطراف نقطه ی جوش حصاری به وجود می آید . در این روش جدید نقاط جوش یا برش خیلی تمیز و دقیق ترند و در اتصالات بسیار محکم تر عمل می کنند .
در 1960 ، طراحان موفق به اختراع تازه تری شدند . آنها فهمیدند که می توان دمای نقطه ی جوشیا برش را به وسیله ی سرعت دادن به گازی که خارج می شود بالا برد به این ترتیب کار با ظرافت بیشتری انجام می شد. این سیستم جدید باعث بالا رفتن کیفیت و به طبع آن قیمت محصولات می شد . در حقیقت ، در این دمای بالا دستگاه مجبور نیست مدت زیادی روی قطعه کار کند مانند کره ای که با کارد داغ بریده می شود .
ماشین آلات برش پلاسمای سی ان سی در صنعت : : Plasma on the job
ماشین آلات برش پلاسمای cnc در حال حاضر یک ابزار جدا نشدنی از صنعت هستند . آن ها به تعداد زیاد در فروشگاه های صنعتی مانند کارخانه های اتومبیلسازی برای ساختن شاسی و بدنه آن استفاده می شوند .
کمپانی های بزرگ ساختمان سازی در مقیاس انبوهی از این وسایل برای بریدن فلزات و ساختن ساختمان های فلزی عظیم استفاده می کنند . قفل ساز ها هم از آن برای سوراخ کردن بی خطر قفل خانه های کسانی که کلید خود را گم کرده اند استفاده می کنند .
در واحد های CNC شما می توانید تمام مراحل کار را در پشت یک کامپیوتر مشاهده کنید بدون آنکه حتی نیازی به لمس کردن جسم داشته باشید .
در گذشته برش دهنده های پلاسماییبسیار گران بودند و اکثرا در کارخانه ها برای برش قطعات عظیم استفاده می شد . در سال های اخیر هم قیمت و هم اندازه ی این دستگاه ها به شکل قابل توجهی کم و کوچک شده است . به طوری که می توان از آن ها در پروژه های شخصی نیز استفاده کرد . هنرمندان نیز توانسته اند با این وسیله کار های بی نظیری خلق کنند که مسلما با وسایل قدیمی ممکن نبود .
برش دهنده های پلاسمایی یکی از هزاران وسیله ی مورد توجه در قرن << بیستم >> است که با استفاده از مفاهیم علم فیزیک قادر به مهار حالت چهارم ماده در جهت منافع بشر شده است .

شرکت پرشیا متال آماده انجام کلیه خدمات برشکاری و جوشکاری و سی ان سی و خمکاری و برشکاری و لیزر فولاد و ورق و آهن آلات 
تماس   09121239045


لغات کلیدی و مهم در مورد سی ان سی 
CNC
خدمات سی ان سی آهن خدمات cnc ام دی اف  
خدمات cnc چوب
خدمات تراش و فرز  خدمات برش cnc
خدمات پانچ cnc
برش ورق با لیزر
قیمت خدمات برش لیزر فلزات
خدمات cnc چوب در تهران
خدمات سی ان سی فلز
خدمات تراش و فرز cnc
خدمات فرز cnc تهران
خدمات cnc چوب
خدمات تراش cnc شرق تهران
خدمات فرزcnc
خدمات تراشکاری تهران
خدمات cnc کرج
خدمات ماشین کاری cnc

برش لیزر برش لیزر سی ان سی  خدمات برش ليزر خدمات برش ليزری خدمات برش لیزری خدمات لیزرخدمات  پانچ cncخدمات پانچ سی ان سیخدمات پانچ ورق خدمات پانچ ورق cncخدمات پانچ ورق استیل قیمت برش لیزر  قیمت برش لیزری فلزات