مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت تیرآهن - تیرآهن ۱۲

انواع تیرآهن ۱۲ با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۲ - ۲۰۰,۰۰۰ ۰۴:۰۵:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - - - -
2 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۲ قیمت تیر آهن ذوب آهن اصفهان سایز ۱۲۰ ۵,۹۵۰,۰۰۰ ۰۹:۴۳:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۶,۴۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ (۵۰۰,۰۰۰) ۸.۴۰ %
3 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۲ قیمت تیر آهن ذوب آهن اصفهان سایز ۱۲۰ ۶,۴۵۰,۰۰۰ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ - - - -
4 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان ۳,۹۳۰,۰۰۰ ۱۷:۳۷:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۳,۹۸۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (۵۰,۰۰۰) ۱.۲۷ %
5 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان ۳,۹۸۰,۰۰۰ ۱۷:۲۳:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ - - - -
6 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۲ اصفهان ۳,۹۵۰,۰۰۰ ۱۳:۰۱:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۳,۲۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۷۰۰,۰۰۰ ۱۷.۷۲ %
7 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۲ اصفهان ۳,۲۵۰,۰۰۰ ۱۲:۰۳:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۵۰,۰۰۰ ۴.۶۲ %
8 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۲ اصفهان ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۲۱:۵۱:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۱۷.۷۴ %
9 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۲ اصفهان ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۰۸:۴۳:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۲,۴۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۲۰,۰۰۰ ۴.۷۱ %
10 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۲ اصفهان ۲,۴۳۰,۰۰۰ ۱۲:۰۱:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۲,۴۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۰ 0
11 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۲ اصفهان ۲,۴۳۰,۰۰۰ ۱۲:۱۱:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۲,۴۶۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ (۳۰,۰۰۰) ۱.۲۳ %
12 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۲ اصفهان ۲,۴۶۰,۰۰۰ ۱۱:۱۴:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ۲,۴۶۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ۰ 0
13 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۲ اصفهان ۲,۴۶۰,۰۰۰ ۰۸:۲۴:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ۲,۴۶۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۰ 0
14 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۲ اصفهان ۲,۴۶۰,۰۰۰ ۱۰:۳۳:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۲,۴۶۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ۰ 0
15 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۲ اصفهان ۲,۴۶۰,۰۰۰ ۱۲:۵۵:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ۲,۴۳۵,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ ۲۵,۰۰۰ ۱.۰۲ %