مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) - ورق گالوانیزه ۰.۹ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی

انواع ورق گالوانیزه ۰.۹ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۰.۹ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی قیمت ورق عرشه فولادی هفت الماس ضخامت ۰.۷ الی ۱.۲ میلیمتر ورق گالوانیزه ۰.۹ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی ۵ ۰۷:۳۰:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ (۱) ۲۰ %
2 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۰.۹ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی قیمت ورق عرشه فولادی هفت الماس ضخامت ۰.۷ الی ۱.۲ میلیمتر ورق گالوانیزه ۰.۹ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی ۶ ۰۱:۳۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ - - - -
3 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۰.۹ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی قیمت ورق عرشه فولادی هفت الماس ضخامت ۰.۷ الی ۱.۲ میلیمتر ۱ ۰۸:۰۵:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۸۷,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ (۸۶,۹۹۹) ۸,۶۹۹,۹۰۰ %
4 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۰.۹ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی قیمت ورق عرشه فولادی کاشان ضخامت ۰.۸ الی ۱.۲ میلیمتر ۸۹,۰۰۰ ۱۶:۴۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۳۸,۵۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۵۰,۵۰۰ ۵۶.۷۴ %
5 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۰.۹ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی قیمت ورق عرشه فولادی هفت الماس ضخامت ۰.۷ الی ۱.۲ میلیمتر ۸۷,۰۰۰ ۱۶:۳۹:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۴۰,۹۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۴۶,۱۰۰ ۵۲.۹۹ %
6 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۰.۹ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی قیمت ورق عرشه فولادی هفت الماس ضخامت ۰.۷ الی ۱.۲ میلیمتر ۴۰,۹۰۰ ۰۶:۴۲:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ - - - -
7 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۰.۹ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی قیمت ورق عرشه فولادی شهر کرد ضخامت ۰.۸ الی ۱.۲ میلیمتر ۳۷,۷۰۰ ۲۰:۴۸:۰۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ - - - -
8 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۰.۹ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی قیمت ورق عرشه فولادی کاشان ضخامت ۰.۸ الی ۱.۲ میلیمتر ۳۸,۵۰۰ ۲۰:۴۸:۰۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ - - - -
9 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۰.۹ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی ورق ۰.۹ گالوانیزه فرمینگ هفت الماس ۳۶,۹۰۰ ۱۳:۴۲:۰۰ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ - - - -
10 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۰.۹ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی ورق عرشه فولادی امیر کبیر کاشان ۳۷,۹۰۰ ۱۱:۳۳:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۳۶,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۱,۹۰۰ ۵.۰۱ %
11 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۰.۹ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی ورق عرشه فولادی امیر کبیر کاشان ۳۶,۰۰۰ ۲۱:۲۹:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ - - - -
12 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۰.۹ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی ورق ۰.۹ گالوانیزه فرمینگ کاشان ۳۴,۸۰۰ ۰۰:۳۱:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ - - - -