مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت سیم مفتول و آرماتور بندی - سیم مفتول ۱.۵

انواع سیم مفتول ۱.۵ با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت سیم مفتول و آرماتور بندی سیم مفتول ۱.۵ قیمت سیم آرماتوربندی و سیم مفتول ضخامت ۱.۵ نرم فابریک ۳ ۰۱:۵۸:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ (۱۱۹,۹۹۷) ۳,۹۹۹,۹۰۰ %
2 قیمت سیم مفتول و آرماتور بندی سیم مفتول ۱.۵ قیمت سیم آرماتوربندی و سیم مفتول ضخامت ۱.۵ نرم فابریک ۱۲۰,۰۰۰ ۰۸:۰۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۲۱۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ (۹۰,۰۰۰) ۷۵ %
3 قیمت سیم مفتول و آرماتور بندی سیم مفتول ۱.۵ قیمت سیم مفتول و آرماتور بندی سیم مفتول ۱.۵ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲:۴۴:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ - - - -
4 قیمت سیم مفتول و آرماتور بندی سیم مفتول ۱.۵ قیمت سیم آرماتوربندی و سیم مفتول ضخامت ۱.۵ نرم فابریک ۲۱۰,۰۰۰ ۱۱:۲۸:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ - - - -
5 قیمت سیم مفتول و آرماتور بندی سیم مفتول ۱.۵ سیم مفتول آرماتوربندی سایز ۱.۵ ۴۳,۰۰۰ ۱۹:۰۵:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۳۶,۵۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۶,۵۰۰ ۱۵.۱۲ %
6 قیمت سیم مفتول و آرماتور بندی سیم مفتول ۱.۵ سیم مفتول آرماتوربندی سایز ۱.۵ ۳۶,۵۰۰ ۱۱:۱۶:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ - - - -
7 قیمت سیم مفتول و آرماتور بندی سیم مفتول ۱.۵ - ۲۶,۰۰۰ ۱۳:۵۸:۰۰ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۲۱,۷۵۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۴,۲۵۰ ۱۶.۳۵ %
8 قیمت سیم مفتول و آرماتور بندی سیم مفتول ۱.۵ سیم آرماتور ۱٫۵-کششی-کلاف کوچک ۲۶,۵۰۰ ۰۸:۲۱:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ۲۷,۳۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ (۸۰۰) ۳.۰۲ %
9 قیمت سیم مفتول و آرماتور بندی سیم مفتول ۱.۵ مفتول کششی تسمه ۲۴,۵۰۰ ۰۸:۲۰:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ۲۵,۵۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ (۱,۰۰۰) ۴.۰۸ %
10 قیمت سیم مفتول و آرماتور بندی سیم مفتول ۱.۵ مفتول فابریک ۲۷,۵۰۰ ۰۰:۴۹:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ - - - -
11 قیمت سیم مفتول و آرماتور بندی سیم مفتول ۱.۵ مفتول کششی تسمه ۲۵,۵۰۰ ۰۰:۴۸:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ - - - -
12 قیمت سیم مفتول و آرماتور بندی سیم مفتول ۱.۵ کلاف (وکیوم شده) ۱.۵ پانزده کیلویی ۲۹,۵۰۰ ۲۳:۳۶:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ - - - -
13 قیمت سیم مفتول و آرماتور بندی سیم مفتول ۱.۵ سیم آرماتور ۱٫۵-کششی-کلاف کوچک ۲۷,۳۰۰ ۲۳:۳۱:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ - - - -
14 قیمت سیم مفتول و آرماتور بندی سیم مفتول ۱.۵ - ۲۱,۷۵۰ ۲۰:۴۴:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۲۰,۸۵۰ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ ۹۰۰ ۴.۱۴ %
15 قیمت سیم مفتول و آرماتور بندی سیم مفتول ۱.۵ - ۲۰,۸۵۰ ۱۲:۲۳:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ ۲۰,۵۰۰ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ۳۵۰ ۱.۶۸ %