مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت میلگرد - میلگرد ۸

انواع میلگرد ۸ با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت میلگرد میلگرد ۸ کاشان AIII ۲۹,۰۰۰ ۲۳:۴۳:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۲۴,۹۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ ۴,۱۰۰ ۱۴.۱۴ %
2 قیمت میلگرد میلگرد ۸ قزوین AII ۲۳,۰۰۰ ۱۳:۵۳:۰۰ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۱۵,۹۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۷,۱۰۰ ۳۰.۸۷ %
3 قیمت میلگرد میلگرد ۸ کاوه تیکمه داش AII ۲۳,۲۰۰ ۱۷:۲۸:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ - - - -
4 قیمت میلگرد میلگرد ۸ کاشان AIII ۲۴,۹۰۰ ۱۲:۵۶:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ ۲۵,۹۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ (۱,۰۰۰) ۴.۰۲ %
5 قیمت میلگرد میلگرد ۸ کاشان AIII ۲۵,۹۰۰ ۱۱:۱۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۲۵,۹۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۰ 0
6 قیمت میلگرد میلگرد ۸ کاشان AIII ۲۵,۹۰۰ ۱۰:۱۹:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۲۵,۹۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۰ 0
7 قیمت میلگرد میلگرد ۸ کاشان AIII ۲۵,۹۰۰ ۱۰:۲۷:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۲۱,۲۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۴,۷۰۰ ۱۸.۱۵ %
8 قیمت میلگرد میلگرد ۸ کاشان AIII ۲۱,۲۰۰ ۱۰:۴۱:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۱۷,۲۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۴,۰۰۰ ۱۸.۸۷ %
9 قیمت میلگرد میلگرد ۸ هیربد AII ۲۱,۲۰۰ ۲۱:۴۶:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ - - - -
10 قیمت میلگرد میلگرد ۸ کاشان AIII ۱۷,۲۰۰ ۱۰:۴۲:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۱۷,۱۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ ۱۰۰ ۰.۵۸ %
11 قیمت میلگرد میلگرد ۸ میلگرد ابهر ۱۶,۴۵۰ ۰۸:۳۹:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ - - - -
12 قیمت میلگرد میلگرد ۸ کاشان AIII ۱۷,۱۰۰ ۱۷:۱۳:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ ۱۷,۲۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ (۱۰۰) ۰.۵۸ %
13 قیمت میلگرد میلگرد ۸ کاشان AIII ۱۷,۲۰۰ ۱۲:۲۹:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۷,۵۵۰ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ (۳۵۰) ۲.۰۳ %
14 قیمت میلگرد میلگرد ۸ ابهر AII ۱۶,۲۰۰ ۱۲:۲۷:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۵,۵۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۷۰۰ ۴.۳۲ %
15 قیمت میلگرد میلگرد ۸ قزوین AII ۱۵,۹۰۰ ۱۲:۲۷:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۵,۵۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ۴۰۰ ۲.۵۲ %