مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت تیرآهن - تیرآهن ۲۷

انواع تیرآهن ۲۷ با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۷ قیمت تیر آهن ذوب آهن اصفهان سایز ۲۷۰ قیمت انواع تیر آهن بنگاه تهران بازار آهن شاد آباد تیر ذوبی اصفهان ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱:۰۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ - - - -
2 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۷ قیمت تیر آهن ذوب آهن اصفهان سایز ۲۷۰ ۱۸,۹۵۰,۰۰۰ ۰۹:۴۵:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ (۵۵۰,۰۰۰) ۲.۹۰ %
3 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۷ قیمت تیر آهن ذوب آهن اصفهان سایز ۲۷۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ - - - -
4 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان ۱۳,۹۵۰,۰۰۰ ۱۷:۳۹:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۶.۰۹ %
5 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ ۱۷:۲۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ - - - -
6 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۷ اصفهان ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱۳:۰۳:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ (۵۰,۰۰۰) ۰.۴۰ %
7 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۷ اصفهان ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ ۱۲:۰۷:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۳۰۰,۰۰۰ ۲.۳۷ %
8 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۷ اصفهان ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ ۲۱:۵۳:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۰,۶۲۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۱,۷۳۰,۰۰۰ ۱۴.۰۱ %
9 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۷ اصفهان ۱۰,۶۲۰,۰۰۰ ۰۸:۴۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۱۰,۵۵۵,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۶۵,۰۰۰ ۰.۶۱ %
10 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۷ - ۱۰,۶۱۰,۰۰۰ ۲۰:۲۸:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ - - - -
11 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۷ اصفهان ۱۰,۵۵۵,۰۰۰ ۱۲:۰۳:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۰,۳۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ۲۰۵,۰۰۰ ۱.۹۴ %
12 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۷ اصفهان ۱۰,۳۵۰,۰۰۰ ۱۹:۵۷:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ۱۰,۳۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۴۰,۰۰۰ ۰.۳۹ %
13 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۷ اصفهان ۱۰,۳۱۰,۰۰۰ ۱۲:۱۳:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ۶۰,۰۰۰ ۰.۵۸ %
14 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۷ اصفهان ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ ۱۱:۱۶:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ۱۰,۳۷۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ (۱۲۰,۰۰۰) ۱.۱۷ %
15 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۷ اصفهان ۱۰,۳۷۰,۰۰۰ ۰۸:۲۶:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ۱۰,۴۶۵,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ (۹۵,۰۰۰) ۰.۹۲ %