مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت میلگرد - میلگرد ۱۲

انواع میلگرد ۱۲ با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت میلگرد میلگرد ۱۲ قیمت میلگرد سایز ۱۰ الی ۲۲ کارخانه آریا ذوب AIII ۴۱,۰۰۰ ۱۱:۵۹:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ - - - -
2 قیمت میلگرد میلگرد ۱۲ کاشان AIV ۲۹,۴۵۰ ۲۳:۴۸:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۲۱,۸۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۷,۶۵۰ ۲۵.۹۸ %
3 قیمت میلگرد میلگرد ۱۲ کاشان AIII ۲۸,۷۰۰ ۲۳:۴۵:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۲۲,۹۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۵,۸۰۰ ۲۰.۲۱ %
4 قیمت میلگرد میلگرد ۱۲ میلگرد فولاد راد همدان AIII ۲۴,۴۵۰ ۱۵:۱۲:۰۰ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ - - - -
5 قیمت میلگرد میلگرد ۱۲ قزوین AII ۲۱,۸۰۰ ۱۳:۵۴:۰۰ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۱۵,۲۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۶,۶۰۰ ۳۰.۲۸ %
6 قیمت میلگرد میلگرد ۱۲ کاوه تیکمه داش AIII ۲۲,۶۰۰ ۱۷:۳۲:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ - - - -
7 قیمت میلگرد میلگرد ۱۲ اصفهان AIII ۲۳,۷۵۰ ۱۲:۵۶:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۲۴,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ (۲۵۰) ۱.۰۵ %
8 قیمت میلگرد میلگرد ۱۲ کاشان AIII ۲۲,۹۰۰ ۱۴:۵۸:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۲۲,۹۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۰ 0
9 قیمت میلگرد میلگرد ۱۲ کاشان AIII ۲۲,۹۰۰ ۱۰:۳۶:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۲۳,۵۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ (۶۰۰) ۲.۶۲ %
10 قیمت میلگرد میلگرد ۱۲ کاشان AIII ۲۳,۵۰۰ ۰۹:۵۹:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ۲۳,۶۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ (۱۰۰) ۰.۴۳ %
11 قیمت میلگرد میلگرد ۱۲ کاشان AIII ۲۳,۶۰۰ ۱۱:۰۳:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ۲۳,۶۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۰ 0
12 قیمت میلگرد میلگرد ۱۲ کاشان AIII ۲۳,۶۰۰ ۱۰:۳۶:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۲۳,۴۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۲۰۰ ۰.۸۵ %
13 قیمت میلگرد میلگرد ۱۲ کاشان AIII ۲۳,۴۰۰ ۱۷:۲۴:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۲۰,۸۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۲,۶۰۰ ۱۱.۱۱ %
14 قیمت میلگرد میلگرد ۱۲ اصفهان AIII ۲۴,۰۰۰ ۰۸:۲۲:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ۲۵,۲۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ (۱,۲۰۰) ۵ %
15 قیمت میلگرد میلگرد ۱۲ اصفهان AIII ۲۵,۲۰۰ ۰۱:۰۷:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۲۴,۱۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۱,۱۰۰ ۴.۳۷ %