مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت تیرآهن - تیرآهن ۳۰

انواع تیرآهن ۳۰ با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت تیرآهن تیرآهن ۳۰ قیمت تیر آهن ذوب آهن اصفهان سایز ۳۰۰ قیمت انواع تیر آهن بنگاه تهران بازار آهن شاد آباد تیر ذوبی اصفهان ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱:۰۲:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ - - - -
2 قیمت تیرآهن تیرآهن ۳۰ قیمت تیر آهن ذوب آهن اصفهان سایز ۳۰۰ ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ۰۹:۴۶:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰.۱۷ %
3 قیمت تیرآهن تیرآهن ۳۰ قیمت تیر آهن ذوب آهن اصفهان سایز ۳۰۰ ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ - - - -
4 قیمت تیرآهن تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ ۱۷:۴۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۸.۱۴ %
5 قیمت تیرآهن تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ۱۷:۲۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ - - - -
6 قیمت تیرآهن تیرآهن ۳۰ - ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳:۰۳:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ - - - -
7 قیمت تیرآهن تیرآهن ۳۰ اصفهان ۱۳,۱۵۰,۰۰۰ ۱۲:۱۰:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۱۳,۳۲۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ (۱۷۰,۰۰۰) ۱.۲۹ %
8 قیمت تیرآهن تیرآهن ۳۰ اصفهان ۱۳,۳۲۰,۰۰۰ ۲۱:۵۳:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۲,۲۲۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۸.۲۶ %
9 قیمت تیرآهن تیرآهن ۳۰ اصفهان ۱۲,۲۲۰,۰۰۰ ۰۸:۴۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ (۳۰,۰۰۰) ۰.۲۵ %
10 قیمت تیرآهن تیرآهن ۳۰ اصفهان ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲۰:۲۹:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۰ 0
11 قیمت تیرآهن تیرآهن ۳۰ اصفهان ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ ۱۲:۰۳:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۲,۳۲۵,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ (۷۵,۰۰۰) ۰.۶۱ %
12 قیمت تیرآهن تیرآهن ۳۰ اصفهان ۱۲,۳۲۵,۰۰۰ ۱۹:۵۸:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ۱۲,۲۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۱۵,۰۰۰ ۰.۹۳ %
13 قیمت تیرآهن تیرآهن ۳۰ اصفهان ۱۲,۲۱۰,۰۰۰ ۱۲:۱۳:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ (۴۰,۰۰۰) ۰.۳۳ %
14 قیمت تیرآهن تیرآهن ۳۰ اصفهان ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ ۱۱:۱۷:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ۱۱,۸۲۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ۴۳۰,۰۰۰ ۳.۵۱ %
15 قیمت تیرآهن تیرآهن ۳۰ اصفهان ۱۱,۸۲۰,۰۰۰ ۰۸:۲۷:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ۱۲,۴۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ (۶۱۰,۰۰۰) ۵.۱۶ %