مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت میلگرد - میلگرد ۲۵

انواع میلگرد ۲۵ با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت میلگرد میلگرد ۲۵ قیمت میلگرد سایز ۱۴ الی ۲۸ کارخانه نیشابور AIII ۴۶,۰۰۰ ۱۰:۱۹:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ - - - -
2 قیمت میلگرد میلگرد ۲۵ کاشان AIV ۲۹,۰۰۰ ۲۳:۴۹:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۲۱,۷۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۷,۳۰۰ ۲۵.۱۷ %
3 قیمت میلگرد میلگرد ۲۵ کاشان AIII ۲۷,۷۰۰ ۲۳:۴۷:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۲۲,۴۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۵,۳۰۰ ۱۹.۱۳ %
4 قیمت میلگرد میلگرد ۲۵ نیشابور AIII (کارخانه ) ۲۶,۹۰۰ ۱۷:۳۶:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ - - - -
5 قیمت میلگرد میلگرد ۲۵ میلگرد فولاد راد همدان AIII ۲۴,۱۵۰ ۱۵:۱۲:۰۰ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ - - - -
6 قیمت میلگرد میلگرد ۲۵ نیشابور AIII ۲۲,۲۰۰ ۱۷:۲۷:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ - - - -
7 قیمت میلگرد میلگرد ۲۵ اصفهان AIII ۲۳,۳۰۰ ۱۲:۵۸:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۲۳,۶۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ (۳۰۰) ۱.۲۹ %
8 قیمت میلگرد میلگرد ۲۵ کاشان AIII ۲۲,۴۰۰ ۱۰:۳۷:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۲۲,۹۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ (۵۰۰) ۲.۲۳ %
9 قیمت میلگرد میلگرد ۲۵ کاشان AIII ۲۲,۹۰۰ ۱۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ۲۳,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ (۱۰۰) ۰.۴۴ %
10 قیمت میلگرد میلگرد ۲۵ کاشان AIII ۲۳,۰۰۰ ۱۱:۰۴:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ۲۳,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۰ 0
11 قیمت میلگرد میلگرد ۲۵ کاشان AIII ۲۳,۰۰۰ ۱۰:۳۷:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۲۲,۸۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۲۰۰ ۰.۸۷ %
12 قیمت میلگرد میلگرد ۲۵ کاشان AIII ۲۲,۸۰۰ ۱۷:۲۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۲۰,۷۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۲,۱۰۰ ۹.۲۱ %
13 قیمت میلگرد میلگرد ۲۵ اصفهان AIII ۲۳,۶۰۰ ۰۸:۲۳:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ۲۴,۷۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ (۱,۱۰۰) ۴.۶۶ %
14 قیمت میلگرد میلگرد ۲۵ اصفهان AIII ۲۴,۷۰۰ ۰۱:۰۹:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۲۳,۹۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۸۰۰ ۳.۲۴ %