مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت میلگرد - میلگرد ۲۸

انواع میلگرد ۲۸ با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت میلگرد میلگرد ۲۸ قیمت میلگرد سایز ۱۴ الی ۲۸ کارخانه نیشابور AIII ۴۶,۰۰۰ ۱۰:۱۹:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ - - - -
2 قیمت میلگرد میلگرد ۲۸ کاشان AIV ۲۹,۰۰۰ ۲۳:۵۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۲۱,۷۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۷,۳۰۰ ۲۵.۱۷ %
3 قیمت میلگرد میلگرد ۲۸ کاشان AIII ۲۷,۷۰۰ ۲۳:۴۷:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۲۲,۴۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۵,۳۰۰ ۱۹.۱۳ %
4 قیمت میلگرد میلگرد ۲۸ نیشابور AIII (کارخانه ) ۲۶,۹۰۰ ۱۷:۳۷:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ - - - -
5 قیمت میلگرد میلگرد ۲۸ نیشابور AIII ۲۲,۲۰۰ ۱۷:۲۸:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ - - - -
6 قیمت میلگرد میلگرد ۲۸ کاشان AIII ۲۲,۴۰۰ ۱۰:۳۷:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۲۲,۹۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ (۵۰۰) ۲.۲۳ %
7 قیمت میلگرد میلگرد ۲۸ کاشان AIII ۲۲,۹۰۰ ۱۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ۲۳,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ (۱۰۰) ۰.۴۴ %
8 قیمت میلگرد میلگرد ۲۸ کاشان AIII ۲۳,۰۰۰ ۱۱:۰۴:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ۲۳,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۰ 0
9 قیمت میلگرد میلگرد ۲۸ کاشان AIII ۲۳,۰۰۰ ۱۰:۳۷:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۲۲,۸۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۲۰۰ ۰.۸۷ %
10 قیمت میلگرد میلگرد ۲۸ کاشان AIII ۲۲,۸۰۰ ۱۷:۲۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۲۰,۷۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۲,۱۰۰ ۹.۲۱ %
11 قیمت میلگرد میلگرد ۲۸ اصفهان AIII ۲۳,۵۰۰ ۰۸:۲۴:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ۲۴,۷۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ (۱,۲۰۰) ۵.۱۱ %
12 قیمت میلگرد میلگرد ۲۸ اصفهان AIII ۲۴,۷۰۰ ۰۱:۱۰:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۲۳,۹۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۸۰۰ ۳.۲۴ %
13 قیمت میلگرد میلگرد ۲۸ اصفهان AIII ۲۳,۹۰۰ ۱۸:۴۴:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۲۰,۶۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۳,۳۰۰ ۱۳.۸۱ %
14 قیمت میلگرد میلگرد ۲۸ اصفهان AIII ۲۰,۶۰۰ ۱۲:۱۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۱۷,۱۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۳,۵۰۰ ۱۶.۹۹ %
15 قیمت میلگرد میلگرد ۲۸ کاشان AIV ۲۱,۷۰۰ ۱۰:۴۶:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ - - - -