مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت ورق - ورق ضخامت ۲۰ میلیمتر

انواع ورق ضخامت ۲۰ میلیمتر با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت ورق ورق ضخامت ۲۰ میلیمتر ورق سیاه فولاد کاویانST۳۷ ۲۰,۶۵۰ ۱۰:۴۰:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ - - - -
2 قیمت ورق ورق ضخامت ۲۰ میلیمتر ورق سیاه فولاد اکسین ST۳۷ ۲۱,۳۰۰ ۱۰:۳۸:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ - - - -
3 قیمت ورق ورق ضخامت ۲۰ میلیمتر کاویان ۲۰,۸۵۰ ۱۷:۱۲:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ ۲۲,۴۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ (۱,۵۵۰) ۷.۴۳ %
4 قیمت ورق ورق ضخامت ۲۰ میلیمتر اکسین اهواز ۲۱,۲۵۰ ۱۷:۰۹:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ ۲۲,۵۵۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ (۱,۳۰۰) ۶.۱۲ %
5 قیمت ورق ورق ضخامت ۲۰ میلیمتر کاویان ۲۲,۴۰۰ ۱۲:۲۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۲۲,۳۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ۱۰۰ ۰.۴۵ %
6 قیمت ورق ورق ضخامت ۲۰ میلیمتر کاویان ۲۲,۳۰۰ ۲۰:۰۲:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ۲۱,۸۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۵۰۰ ۲.۲۴ %
7 قیمت ورق ورق ضخامت ۲۰ میلیمتر کاویان ۲۱,۸۰۰ ۱۲:۱۰:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۲۲,۳۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ (۵۰۰) ۲.۲۹ %
8 قیمت ورق ورق ضخامت ۲۰ میلیمتر کاویان ۲۲,۳۰۰ ۱۱:۵۰:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۲۲,۶۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ (۳۰۰) ۱.۳۵ %
9 قیمت ورق ورق ضخامت ۲۰ میلیمتر اکسین اهواز ۲۲,۵۵۰ ۱۱:۱۳:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ۲۲,۲۵۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۳۰۰ ۱.۳۳ %
10 قیمت ورق ورق ضخامت ۲۰ میلیمتر اکسین اهواز ۲۲,۲۵۰ ۱۰:۴۰:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۲۲,۷۵۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ (۵۰۰) ۲.۲۵ %
11 قیمت ورق ورق ضخامت ۲۰ میلیمتر کاویان ۲۲,۶۰۰ ۱۲:۴۳:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ - - - -
12 قیمت ورق ورق ضخامت ۲۰ میلیمتر اکسین اهواز ۲۲,۷۵۰ ۱۵:۲۸:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ - - - -