مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت تیرآهن - تیرآهن ۲۰

انواع تیرآهن ۲۰ با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۰ قیمت تیر آهن ذوب آهن اصفهان سایز ۲۰۰ ۱۴,۳۵۰,۰۰۰ ۱۷:۱۶:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۳,۰۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹.۰۶ %
2 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۰ قیمت تیر آهن ذوب آهن اصفهان سایز ۲۰۰ ۱۳,۰۵۰,۰۰۰ ۰۹:۴۴:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۴۵۰,۰۰۰ ۳.۴۵ %
3 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۰ قیمت تیر آهن ذوب آهن اصفهان سایز ۲۰۰ ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ - - - -
4 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان ۸,۷۰۰,۰۰۰ ۱۷:۳۸:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۸,۱۲۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ۵۸۰,۰۰۰ ۶.۶۷ %
5 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان ۸,۱۲۰,۰۰۰ ۱۷:۲۴:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ - - - -
6 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۰ اصفهان ۷,۸۰۰,۰۰۰ ۱۳:۰۲:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۷,۷۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۵۰,۰۰۰ ۰.۶۴ %
7 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۰ اصفهان ۷,۷۵۰,۰۰۰ ۱۲:۰۶:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۷,۸۸۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ (۱۳۰,۰۰۰) ۱.۶۸ %
8 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۰ اصفهان ۷,۸۸۰,۰۰۰ ۲۱:۵۲:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۶,۸۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۱,۰۳۰,۰۰۰ ۱۳.۰۷ %
9 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۰ اصفهان ۶,۸۵۰,۰۰۰ ۰۸:۴۴:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۶,۷۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۱۲۰,۰۰۰ ۱.۷۵ %
10 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۰ اصفهان ۶,۷۳۰,۰۰۰ ۲۰:۲۸:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۶,۶۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۸۰,۰۰۰ ۱.۱۹ %
11 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۰ اصفهان ۶,۶۵۰,۰۰۰ ۱۲:۰۲:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۶,۵۵۵,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ۹۵,۰۰۰ ۱.۴۳ %
12 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۰ اصفهان ۶,۵۵۵,۰۰۰ ۱۹:۵۶:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ۶,۵۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۵,۰۰۰ ۰.۲۳ %
13 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۰ اصفهان ۶,۵۴۰,۰۰۰ ۱۲:۱۲:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۶,۵۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ۱۰,۰۰۰ ۰.۱۵ %
14 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۰ اصفهان ۶,۵۳۰,۰۰۰ ۱۱:۱۶:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ۶,۶۹۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ (۱۶۰,۰۰۰) ۲.۴۵ %
15 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۰ اصفهان ۶,۶۹۰,۰۰۰ ۰۸:۲۶:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ۶,۶۵۵,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۳۵,۰۰۰ ۰.۵۲ %