مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات 09121239045

قیمت پروفیل - پروفیل ضخامت ۳ میلیمتر

انواع پروفیل ضخامت ۳ میلیمتر با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت پروفیل پروفیل ضخامت ۳ میلیمتر قوطی و پروفیل درجه یک ضخامت ۳ میلیمتر ۵۵,۰۰۰ ۰۹:۴۷:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ - - - -
2 قیمت پروفیل پروفیل ضخامت ۳ میلیمتر - ۲۹,۳۰۰ ۱۱:۰۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۲۴,۵۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ ۴,۸۰۰ ۱۶.۳۸ %
3 قیمت پروفیل پروفیل ضخامت ۳ میلیمتر - ۲۴,۵۰۰ ۱۰:۰۱:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ ۲۲,۵۵۰ ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ ۱,۹۵۰ ۷.۹۶ %
4 قیمت پروفیل پروفیل ضخامت ۳ میلیمتر - ۲۲,۵۵۰ ۱۳:۳۶:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ ۲۲,۳۵۰ ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ ۲۰۰ ۰.۸۹ %
5 قیمت پروفیل پروفیل ضخامت ۳ میلیمتر - ۲۲,۳۵۰ ۱۰:۴۴:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ ۲۱,۸۰۰ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ ۵۵۰ ۲.۴۶ %
6 قیمت پروفیل پروفیل ضخامت ۳ میلیمتر - ۲۱,۸۰۰ ۱۲:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ - - - -