مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات 09121239045

قیمت میلگرد - میلگرد ۱۴

انواع میلگرد ۱۴ با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت میلگرد میلگرد ۱۴ قیمت میلگرد سایز ۱۴ الی ۲۵ کارخانه ابهر AII ۴۳,۵۰۰ ۱۰:۲۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ - - - -
2 قیمت میلگرد میلگرد ۱۴ کاشان AIV ۲۹,۴۵۰ ۲۳:۴۸:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۲۱,۸۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۷,۶۵۰ ۲۵.۹۸ %
3 قیمت میلگرد میلگرد ۱۴ کاشان AIII ۲۸,۱۵۰ ۲۳:۴۵:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۲۳,۷۵۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۴,۴۰۰ ۱۵.۶۳ %
4 قیمت میلگرد میلگرد ۱۴ نیشابور AIII ۲۶,۹۰۰ ۱۷:۳۵:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۲۲,۲۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ۴,۷۰۰ ۱۷.۴۷ %
5 قیمت میلگرد میلگرد ۱۴ میلگرد فولاد راد همدان AIII ۲۴,۱۵۰ ۱۵:۱۱:۰۰ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ - - - -
6 قیمت میلگرد میلگرد ۱۴ کاوه تیکمه داش AIII ۲۲,۶۰۰ ۱۷:۳۳:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ - - - -
7 قیمت میلگرد میلگرد ۱۴ نیشابور AIII ۲۲,۲۰۰ ۱۷:۲۶:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ - - - -
8 قیمت میلگرد میلگرد ۱۴ میلگرد آجدار فایکو AIII ۲۰,۷۰۰ ۱۲:۵۸:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ - - - -
9 قیمت میلگرد میلگرد ۱۴ کاشان AIII ۲۳,۷۵۰ ۱۲:۵۶:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۲۲,۹۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۸۵۰ ۳.۵۸ %
10 قیمت میلگرد میلگرد ۱۴ کاشان AIII ۲۲,۹۰۰ ۱۰:۳۶:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۲۳,۵۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ (۶۰۰) ۲.۶۲ %
11 قیمت میلگرد میلگرد ۱۴ کاشان AIII ۲۳,۵۰۰ ۰۹:۵۹:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ۲۳,۶۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ (۱۰۰) ۰.۴۳ %
12 قیمت میلگرد میلگرد ۱۴ کاشان AIII ۲۳,۶۰۰ ۱۱:۰۳:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ۲۳,۶۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۰ 0
13 قیمت میلگرد میلگرد ۱۴ کاشان AIII ۲۳,۶۰۰ ۱۰:۳۶:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۲۳,۴۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۲۰۰ ۰.۸۵ %
14 قیمت میلگرد میلگرد ۱۴ کاشان AIII ۲۳,۴۰۰ ۱۷:۲۴:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۲۰,۸۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۲,۶۰۰ ۱۱.۱۱ %