مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات 09121239045

قیمت ناودانی - ناودانی ۴

انواع ناودانی ۴ با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت ناودانی ناودانی ۴ اروپایی ۳۵,۵۰۰ ۲۱:۵۹:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۳۰,۷۰۰ ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ ۴,۸۰۰ ۱۳.۵۲ %
2 قیمت ناودانی ناودانی ۴ اروپایی ۳۰,۷۰۰ ۱۰:۵۰:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ - - - -
3 قیمت ناودانی ناودانی ۴ ۱۵ کیلوگرم ۳۱,۵۰۰ ۱۳:۴۹:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ ۳۱,۲۴۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ ۲۶۰ ۰.۸۳ %
4 قیمت ناودانی ناودانی ۴ ۱۵ کیلوگرم ۳۱,۲۴۰ ۱۳:۵۱:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ ۳۱,۲۰۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ ۴۰ ۰.۱۳ %
5 قیمت ناودانی ناودانی ۴ ۱۵ کیلوگرم ۳۱,۲۰۰ ۱۳:۵۱:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ - - - -