مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت رابیتس - رابیتس ۴۰۰ گرمی

انواع رابیتس ۴۰۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت رابیتس رابیتس ۴۰۰ گرمی قیمت رابیتس گالوانیزه ۹ ستون کارخانه رابیتس ایران و رابیتس مسعود (راویز) و تهران رابیتس وزن ۴۰۰ گرمی ۱۷۴,۰۰۰ ۱۲:۰۴:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱۷۵,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ (۱,۰۰۰) ۰.۵۷ %
2 قیمت رابیتس رابیتس ۴۰۰ گرمی قیمت رابیتس گالوانیزه ۹ ستون کارخانه رابیتس ایران و رابیتس مسعود (راویز) و تهران رابیتس وزن ۴۰۰ گرمی ۱۷۵,۰۰۰ ۰۸:۳۷:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱۱۸,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۵۷,۰۰۰ ۳۲.۵۷ %
3 قیمت رابیتس رابیتس ۴۰۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز گالوانیزه ۱۳ ستون کارخانه رابیتس ایران و رابیتس مسعود (راویز) و تهران رابیتس وزن ۵۰۰ گرمی ایران راویز در بازار آهن شاد آباد تهران توری گالوانیزه مسعود و ایران و تهران راویز ۲۰۵,۰۰۰ ۱۱:۰۳:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ - - - -
4 قیمت رابیتس رابیتس ۴۰۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز گالوانیزه ۹ ستون کارخانه رابیتس ایران و رابیتس مسعود (راویز) و تهران رابیتس وزن ۴۰۰ گرمی ایران راویز در بازار آهن شاد آباد تهران ۱۷۷,۰۰۰ ۱۱:۰۳:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۱۶۷,۵۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۹,۵۰۰ ۵.۳۷ %
5 قیمت رابیتس رابیتس ۴۰۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز گالوانیزه ۹ ستون کارخانه رابیتس ایران و رابیتس مسعود (راویز) و تهران رابیتس وزن ۴۰۰ گرمی ایران راویز در بازار آهن شاد آباد تهران ۱۶۷,۵۰۰ ۱۷:۱۶:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ - - - -
6 قیمت رابیتس رابیتس ۴۰۰ گرمی قیمت رابیتس گالوانیزه ۹ ستون کارخانه رابیتس ایران و رابیتس مسعود (راویز) و تهران رابیتس وزن ۴۰۰ گرمی ۱۱۸,۰۰۰ ۱۳:۱۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ - - - -
7 قیمت رابیتس رابیتس ۴۰۰ گرمی قیمت رابیتس گالوانیزه ۹ ستون کارخانه رابیتس ایران وزن ۳۳۰ گرمی ۶۹,۹۰۰ ۱۷:۳۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ - - - -
8 قیمت رابیتس رابیتس ۴۰۰ گرمی قیمت رابیتس گالوانیزه ۹ ستون ایران رابیتس ۴۰۰ گرمی ۷۸,۵۰۰ ۱۷:۲۳:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ - - - -
9 قیمت رابیتس رابیتس ۴۰۰ گرمی رابیتس ۴۰۰ گرمی ۹ ستون ۸۶,۰۰۰ ۱۱:۱۵:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ - - - -