مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت رابیتس - رابیتس ۹۲۰ گرمی

انواع رابیتس ۹۲۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت رابیتس رابیتس ۹۲۰ گرمی قیمت رابیتس ۹۲۰ گرمی ۱۳ ستون رابیتس مسعود راویز و توری گالوانیزه درجه یک بازار آهن شادآباد تهران و ایران رابیتس و تهران راویز ۴ ۰۴:۴۳:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ ۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۳ ۷۵ %
2 قیمت رابیتس رابیتس ۹۲۰ گرمی قیمت رابیتس ۹۲۰ گرمی ۱۳ ستون رابیتس مسعود راویز و توری گالوانیزه درجه یک بازار آهن شادآباد تهران و ایران رابیتس و تهران راویز ۱ ۰۱:۳۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۱ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۰ 0
3 قیمت رابیتس رابیتس ۹۲۰ گرمی قیمت رابیتس ۹۲۰ گرمی ۱۳ ستون رابیتس مسعود راویز و توری گالوانیزه درجه یک بازار آهن شادآباد تهران و ایران رابیتس و تهران راویز ۱ ۲۲:۳۱:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۳۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ (۳۰۹,۹۹۹) ۳۰,۹۹۹,۹۰۰ %
4 قیمت رابیتس رابیتس ۹۲۰ گرمی قیمت رابیتس ۱۳ ستون توری گالوانیزه راویز ۹۲۰ گرمی تهران راویز و ایران راویز و راویز مسعود و پرشیا رابیتس در بازار آهن شادآباد تهران ۱ ۰۸:۰۷:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ (۲۹۹,۹۹۹) ۲۹,۹۹۹,۹۰۰ %
5 قیمت رابیتس رابیتس ۹۲۰ گرمی قیمت رابیتس ۱۳ ستون توری گالوانیزه راویز ۹۲۰ گرمی تهران راویز و ایران راویز و راویز مسعود و پرشیا رابیتس در بازار آهن شادآباد تهران ۳۰۰,۰۰۰ ۰۸:۳۹:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۳۲۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ (۲۰,۰۰۰) ۶.۶۷ %
6 قیمت رابیتس رابیتس ۹۲۰ گرمی قیمت رابیتس ۱۳ ستون توری گالوانیزه راویز ۹۲۰ گرمی تهران راویز و ایران راویز و راویز مسعود و پرشیا رابیتس در بازار آهن شادآباد تهران ۳۲۰,۰۰۰ ۱۸:۰۷:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ - - - -
7 قیمت رابیتس رابیتس ۹۲۰ گرمی قیمت رابیتس ۹۲۰ گرمی ۱۳ ستون رابیتس مسعود راویز و توری گالوانیزه درجه یک بازار آهن شادآباد تهران و ایران رابیتس و تهران راویز ۳۱۰,۰۰۰ ۱۸:۴۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ - - - -
8 قیمت رابیتس رابیتس ۹۲۰ گرمی رابیتس ایران ۹۰۰ گرمی ۱۰۰,۰۰۰ ۱۲:۴۹:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ - - - -
9 قیمت رابیتس رابیتس ۹۲۰ گرمی قیمت ورق رابیتس(راویز)۴۰۰ گرمی فولاد زمانی ۱۳ ستون ۱۰۵,۰۰۰ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ - - - -
10 قیمت رابیتس رابیتس ۹۲۰ گرمی قیمت رابیتس ۹۰۰ گرمی ۱۳ ستون رابیتس مسعود ۱۰۲,۵۰۰ ۱۴:۰۴:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ - - - -
11 قیمت رابیتس رابیتس ۹۲۰ گرمی - ۴۱,۵۰۰ ۱۷:۳۹:۰۰ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ - - - -
12 قیمت رابیتس رابیتس ۹۲۰ گرمی رابیتس مسعود ۳۱,۵۰۰ ۱۴:۰۶:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ - - - -