مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت تیرآهن - تیرآهن ۲۴

انواع تیرآهن ۲۴ با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۴ قیمت تیر آهن ذوب آهن اصفهان سایز ۲۴۰ ۱۵,۹۵۰,۰۰۰ ۰۹:۴۵:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ (۵۵۰,۰۰۰) ۳.۴۵ %
2 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۴ قیمت تیر آهن ذوب آهن اصفهان سایز ۲۴۰ ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ - - - -
3 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ ۱۷:۳۹:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۱۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۵.۹۶ %
4 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان ۱۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱۷:۲۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ - - - -
5 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۴ اصفهان ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۳:۰۲:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۹,۸۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۸۵۰,۰۰۰ ۷.۹۴ %
6 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۴ اصفهان ۹,۸۵۰,۰۰۰ ۱۲:۰۷:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۹,۸۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۰ 0
7 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۴ اصفهان ۹,۸۵۰,۰۰۰ ۲۱:۵۳:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۹,۱۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۷۴۰,۰۰۰ ۷.۵۱ %
8 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۴ اصفهان ۹,۱۱۰,۰۰۰ ۰۸:۴۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۹,۳۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ (۲۰۰,۰۰۰) ۲.۲۰ %
9 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۴ اصفهان ۹,۳۱۰,۰۰۰ ۲۰:۲۸:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۸,۹۹۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۳۲۰,۰۰۰ ۳.۴۴ %
10 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۴ اصفهان ۸,۹۹۰,۰۰۰ ۱۲:۰۲:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۸,۹۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ۸۰,۰۰۰ ۰.۸۹ %
11 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۴ اصفهان ۸,۹۱۰,۰۰۰ ۱۹:۵۷:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ۸,۹۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ (۲۰,۰۰۰) ۰.۲۲ %
12 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۴ اصفهان ۸,۹۳۰,۰۰۰ ۱۲:۱۳:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۸,۹۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ۲۰,۰۰۰ ۰.۲۲ %
13 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۴ اصفهان ۸,۹۱۰,۰۰۰ ۱۱:۱۶:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ۸,۹۸۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ (۷۰,۰۰۰) ۰.۷۹ %
14 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۴ اصفهان ۸,۹۸۰,۰۰۰ ۰۸:۲۶:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ۸,۹۶۵,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۵,۰۰۰ ۰.۱۷ %
15 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۴ اصفهان ۸,۹۶۵,۰۰۰ ۱۰:۳۵:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۸,۹۵۵,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ۱۰,۰۰۰ ۰.۱۱ %