مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت ابزار بنایی و ساختمانی - الکترود

انواع الکترود با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت ابزار بنایی و ساختمانی الکترود یزد ۳ ۶۰۱۳ ۳۶,۰۰۰ ۱۷:۵۸:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ - - - -
2 قیمت ابزار بنایی و ساختمانی الکترود پارس ۳ ۶۰۱۳ ۳۸,۰۰۰ ۱۷:۵۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ - - - -
3 قیمت ابزار بنایی و ساختمانی الکترود سوپر میکا ۳ ۶۰۱۳ ۳۹,۰۰۰ ۱۷:۵۴:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ - - - -
4 قیمت ابزار بنایی و ساختمانی الکترود آما ۳ ۶۰۱۰ ۱۲۵,۰۰۰ ۱۷:۵۳:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ - - - -
5 قیمت ابزار بنایی و ساختمانی الکترود آما ۳ ۷۰۱۸ ۸۶,۰۰۰ ۱۷:۵۱:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ - - - -
6 قیمت ابزار بنایی و ساختمانی الکترود آما ۶۰۱۳ ۴۳,۵۰۰ ۱۷:۴۲:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ - - - -