مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت انواع رول بولت و انکر بولت - قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA

انواع قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت و انکر بولت و انکور بولتHSA طرح هیلتی Hilti روکش گالوانیزه سفید طول ۱۷ سانت قطر ۲۰ میلیمتر رول بولت و انکر انکور بولت گالوانیزه سفید طرح هیلتی ۳۵۷,۰۰۰ ۱۱:۴۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۲۶۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ۹۷,۰۰۰ ۲۷.۱۷ %
2 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت و انکر و انکور بولت HSA طرح هیلتی روکش گالوانیزه سفید طول ۹ سانت قطر ۱۰ میلیمتر ۵۸,۰۰۰ ۱۱:۴۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۶۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ (۷,۰۰۰) ۱۲.۰۷ %
3 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت و انکر بولت و انکور بولتHSA طرح هیلتی Hilti روکش گالوانیزه سفید طول ۲۲ سانتیمتر قطر ۲۰ میلیمتر رول بولت و انکر انکور بولت گالوانیزه سفید طرح هیلتی ۳۵۰,۰۰۰ ۱۲:۰۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ - - - -
4 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت و انکر بولت و انکور بولتHSA طرح هیلتی Hilti روکش گالوانیزه سفید طول ۱۷ سانت قطر ۲۰ میلیمتر رول بولت و انکر انکور بولت گالوانیزه سفید طرح هیلتی ۲۶۰,۰۰۰ ۱۲:۰۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ - - - -
5 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولتHSA طرح هیلتی Hilti روکش گالوانیزه سفید طول ۱۰ سانت قطر ۱۴ میلیمتر رول بولت و انکر انکور بولت گالوانیزه سفید ۳۴,۰۰۰ ۱۰:۳۵:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۷۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ (۴۱,۰۰۰) ۱۲۰.۵۹ %
6 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت و انکر انکور بولت HSA طرح هیلتی روکش گالوانیزه سفید طول ۹ سانت قطر ۱۰ میلیمترHILTI ۲۷,۰۰۰ ۱۰:۳۴:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۵۷,۵۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ (۳۰,۵۰۰) ۱۱۲.۹۶ %
7 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت و انکر و انکور بولت HSA طرح هیلتی روکش گالوانیزه سفید طول ۹ سانت قطر ۱۰ میلیمتر ۶۵,۰۰۰ ۲۱:۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۵۸,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۷,۰۰۰ ۱۰.۷۷ %
8 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت انکر و انکور بولت HSA طرح هیلتی Hilti روکش گالوانیزه سفید طول ۱۰ سانت قطر ۱۴ میلیمتر رول بولت و انکر انکور بولت گالوانیزه سفید ۶۴,۷۰۰ ۱۰:۲۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ (۷۰,۳۰۰) ۱۰۸.۶۶ %
9 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولتHSA هیلتی Hilti روکش گالوانیزه سفید طول ۲۲ سانت قطر ۲۰ میلیمتر ۸۵,۰۰۰ ۱۰:۲۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۳۴۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ (۲۶۰,۰۰۰) ۳۰۵.۸۸ %
10 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولتHSA طرح هیلتی Hilti روکش گالوانیزه سفید طول ۱۰ سانت قطر ۱۴ میلیمتر رول بولت و انکر انکور بولت گالوانیزه سفید ۷۵,۰۰۰ ۱۰:۲۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۶۴,۵۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۱۰,۵۰۰ ۱۴ %
11 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت طرح هیلتی HSA قطر ۱۲ و طول ۱۵ سانتیمتر پوشش گالوانیزه سفید ۴۵,۰۰۰ ۱۰:۲۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۳۷,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۸,۰۰۰ ۱۷.۷۸ %
12 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولتHSA طرح هیلتی Hilti روکش گالوانیزه سفید طول ۱۰ سانت قطر ۱۴ میلیمتر رول بولت و انکر انکور بولت گالوانیزه سفید ۶۴,۵۰۰ ۱۸:۰۸:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۱۴۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ (۸۰,۵۰۰) ۱۲۴.۸۱ %
13 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت و انکر انکور بولت HSA طرح هیلتی روکش گالوانیزه سفید طول ۹ سانت قطر ۱۰ میلیمترHILTI ۵۷,۵۰۰ ۱۸:۰۷:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۷۶,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ (۱۸,۵۰۰) ۳۲.۱۷ %
14 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت انکر و انکور بولت HSA طرح هیلتی Hilti روکش گالوانیزه سفید طول ۱۰ سانت قطر ۱۴ میلیمتر رول بولت و انکر انکور بولت گالوانیزه سفید ۱۳۵,۰۰۰ ۰۹:۵۸:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ - - - -
15 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت و انکر و انکور بولت HSA طرح هیلتی روکش گالوانیزه سفید طول ۹ سانت قطر ۱۰ میلیمتر ۵۸,۰۰۰ ۰۹:۴۸:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ - - - -