مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات 09121239045

قیمت انواع رول بولت و انکر بولت - قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA

انواع قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت و انکر و انکور بولت HSA طرح هیلتی روکش گالوانیزه سفید طول ۹ سانت قطر ۱۰ میلیمتر ۶۵,۰۰۰ ۲۱:۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۵۸,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۷,۰۰۰ ۱۰.۷۷ %
2 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت انکر و انکور بولت HSA طرح هیلتی Hilti روکش گالوانیزه سفید طول ۱۰ سانت قطر ۱۴ میلیمتر رول بولت و انکر انکور بولت گالوانیزه سفید ۶۴,۷۰۰ ۱۰:۲۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ (۷۰,۳۰۰) ۱۰۸.۶۶ %
3 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولتHSA طرح هیلتی Hilti روکش گالوانیزه سفید طول ۱۰ سانت قطر ۱۴ میلیمتر رول بولت و انکر انکور بولت گالوانیزه سفید ۷۵,۰۰۰ ۱۰:۲۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۶۴,۵۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۱۰,۵۰۰ ۱۴ %
4 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولتHSA هیلتی Hilti روکش گالوانیزه سفید طول ۲۲ سانت قطر ۲۰ میلیمتر ۸۵,۰۰۰ ۱۰:۲۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۳۴۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ (۲۶۰,۰۰۰) ۳۰۵.۸۸ %
5 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت طرح هیلتی HSA قطر ۱۲ و طول ۱۵ سانتیمتر پوشش گالوانیزه سفید ۴۵,۰۰۰ ۱۰:۲۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۳۷,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۸,۰۰۰ ۱۷.۷۸ %
6 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولتHSA طرح هیلتی Hilti روکش گالوانیزه سفید طول ۱۰ سانت قطر ۱۴ میلیمتر رول بولت و انکر انکور بولت گالوانیزه سفید ۶۴,۵۰۰ ۱۸:۰۸:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۱۴۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ (۸۰,۵۰۰) ۱۲۴.۸۱ %
7 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت و انکر انکور بولت HSA طرح هیلتی روکش گالوانیزه سفید طول ۹ سانت قطر ۱۰ میلیمترHILTI ۵۷,۵۰۰ ۱۸:۰۷:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۷۶,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ (۱۸,۵۰۰) ۳۲.۱۷ %
8 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت انکر و انکور بولت HSA طرح هیلتی Hilti روکش گالوانیزه سفید طول ۱۰ سانت قطر ۱۴ میلیمتر رول بولت و انکر انکور بولت گالوانیزه سفید ۱۳۵,۰۰۰ ۰۹:۵۸:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ - - - -
9 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت و انکر و انکور بولت HSA طرح هیلتی روکش گالوانیزه سفید طول ۹ سانت قطر ۱۰ میلیمتر ۵۸,۰۰۰ ۰۹:۴۸:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ - - - -
10 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولتHSA طرح هیلتی Hilti روکش گالوانیزه سفید طول ۱۰ سانت قطر ۱۴ میلیمتر رول بولت و انکر انکور بولت گالوانیزه سفید ۱۴۵,۰۰۰ ۱۵:۴۵:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ - - - -
11 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت و انکر انکور بولت HSA طرح هیلتی روکش گالوانیزه سفید طول ۹ سانت قطر ۱۰ میلیمترHILTI ۷۶,۰۰۰ ۱۵:۴۴:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ - - - -
12 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولتHSA هیلتی Hilti روکش گالوانیزه سفید طول ۱۸ سانت قطر ۱۶ میلیمتر ۲۲۰,۰۰۰ ۱۸:۴۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ - - - -
13 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولتHSA طرح هیلتی Hilti روکش گالوانیزه سفید طول ۱۵ سانت قطر ۱۴ میلیمتر ۱۸۰,۰۰۰ ۱۸:۴۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ - - - -
14 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت HSA طرح هیلتی روکش گالوانیزه سفید طول ۹ سانت قطر ۱۰ میلیمتر ۶۵,۰۰۰ ۱۸:۴۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۲۹,۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۳۵,۵۰۰ ۵۴.۶۲ %
15 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت هیلتی آلمان HSA قطر ۱۲ و طول ۱۰ سانتیمتر پوشش گالوانیزه سفید ۷۵,۰۰۰ ۱۸:۴۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۹۸,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ (۲۳,۰۰۰) ۳۰.۶۷ %