مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات 09121239045

قیمت انواع رول بولت و انکر بولت - قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA

انواع قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت هیلتی آلمان HSA قطر ۱۲ و طول ۱۰ سانتیمتر پوشش گالوانیزه سفید ۹۸,۰۰۰ ۱۹:۰۸:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ - - - -
2 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت طرح هیلتی HSA قطر ۱۲ و طول ۱۵ سانتیمتر پوشش گالوانیزه سفید ۳۷,۰۰۰ ۱۹:۰۶:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ - - - -
3 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت ایرانی غلاف معمولی درجه یک زرد رنگ قطر ۲۲ میلیمتر و طول ۴۰ سانتیمتر ۲۷۵,۰۰۰ ۱۲:۰۳:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ - - - -
4 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتی چین طول ۹۰ میلیمتر قطر ۱۰ میلیمتر ۳۵,۰۰۰ ۱۶:۴۲:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ - - - -
5 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولتHSA هیلتی Hilti روکش گالوانیزه سفید طول ۲۲ سانت قطر ۲۰ میلیمتر ۳۴۵,۰۰۰ ۱۶:۱۵:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ - - - -
6 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولتHSA طرح هیلتی Hilti روکش گالوانیزه سفید طول ۲۲ سانتیمتر قطر ۲۰ میلیمتر ۱۸۵,۰۰۰ ۱۶:۱۴:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ - - - -
7 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولتHSA طرح هیلتی Hilti روکش گالوانیزه سفید طول ۱۵ سانت قطر ۱۲ میلیمتر ۳۸,۵۰۰ ۱۶:۱۱:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ - - - -
8 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید طول ۱۰۰ میلیمتر قطر ۱۲ میلیمتر ۳۴,۰۰۰ ۱۱:۴۳:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ - - - -
9 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید طول ۱۴۰ میلیمتر قطر ۱۶ میلیمتر ۷۹,۰۰۰ ۱۱:۴۳:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ - - - -
10 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید طول ۶۵ میلیمتر قطر ۶ میلیمتر ۱۵,۶۰۰ ۱۱:۴۲:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ - - - -
11 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید طول ۷۵ میلیمتر قطر ۸ میلیمتر ۱۶,۵۰۰ ۱۱:۴۱:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۹,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۷,۵۰۰ ۴۵.۴۵ %
12 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولتHSA هیلتی Hilti روکش گالوانیزه سفید طول ۱۰ سانت قطر ۱۶ میلیمتر ۵۲,۵۰۰ ۱۰:۳۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ - - - -
13 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولتHSA هیلتی Hilti روکش گالوانیزه سفید طول ۲۰ سانت قطر ۲۰ میلیمتر ۱۸۵,۰۰۰ ۱۰:۳۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ - - - -
14 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولتHSA هیلتی Hilti روکش گالوانیزه سفید طول ۱۰ سانت قطر ۱۲ میلیمتر ۲۵,۰۰۰ ۱۰:۲۹:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ - - - -
15 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید طول ۹ سانت قطر ۱۰ میلیمتر ۲۱,۵۰۰ ۱۰:۲۷:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ - - - -