مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت ناودانی - ناودانی ۸

انواع ناودانی ۸ با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت ناودانی ناودانی ۸ قیمت ناودانی درجه یک ایرانی نمره ۸ ۶۳,۰۰۰ ۱۶:۳۵:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۶۲,۵۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۵۰۰ ۰.۷۹ %
2 قیمت ناودانی ناودانی ۸ قیمت ناودانی درجه یک ایرانی نمره ۸ ۶۲,۵۰۰ ۱۶:۵۷:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ - - - -
3 قیمت ناودانی ناودانی ۸ قیمت ناودانی درجه یک ایرانی ۳۵,۵۰۰ ۱۷:۴۲:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ - - - -
4 قیمت ناودانی ناودانی ۸ ناودانی سایز ۸ شاخه ۶ متری ۳۳,۸۰۰ ۱۹:۰۳:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ - - - -
5 قیمت ناودانی ناودانی ۸ - ۲۲,۴۰۰ ۱۱:۰۶:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۲۴,۵۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ (۲,۱۰۰) ۹.۳۸ %
6 قیمت ناودانی ناودانی ۸ - ۲۴,۵۰۰ ۱۱:۰۹:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ ۲۱,۸۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۲,۷۰۰ ۱۱.۰۲ %
7 قیمت ناودانی ناودانی ۸ - ۲۱,۸۰۰ ۲۱:۵۹:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۹,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ۲,۸۰۰ ۱۲.۸۴ %
8 قیمت ناودانی ناودانی ۸ شاخه ۳۸ کیلوگرم ۱۶,۵۵۰ ۱۷:۰۳:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ - - - -
9 قیمت ناودانی ناودانی ۸ - ۱۹,۰۰۰ ۱۲:۵۲:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ - - - -
10 قیمت ناودانی ناودانی ۸ تبریز ۱۶,۸۰۰ ۱۰:۵۲:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ - - - -
11 قیمت ناودانی ناودانی ۸ ۳۲ کیلوگرم ۱۷,۰۰۰ ۱۳:۵۹:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ ۱۶,۹۰۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ ۱۰۰ ۰.۵۹ %
12 قیمت ناودانی ناودانی ۸ ۳۲ کیلوگرم ۱۶,۹۰۰ ۱۴:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ ۱۷,۰۱۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ (۱۱۰) ۰.۶۵ %
13 قیمت ناودانی ناودانی ۸ ۳۲ کیلوگرم ۱۷,۰۱۰ ۱۴:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ - - - -