مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) - ورق گالوانیزه ۱ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی

انواع ورق گالوانیزه ۱ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۱ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) قیمت ورق فرمینگ عرشه فولادی شهر کرد ضخامت ۰.۷ الی ۱.۲ میلیمتر ۳ ۰۱:۳۱:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ - - - -
2 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۱ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی قیمت ورق عرشه فولادی کاشان ضخامت ۰.۸ الی ۱.۲ میلیمتر ۸۹,۰۰۰ ۱۶:۴۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۴۸,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ۴۱,۰۰۰ ۴۶.۰۷ %
3 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۱ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی قیمت ورق عرشه فولادی هفت الماس ضخامت ۰.۷ الی ۱.۲ میلیمتر ۸۷,۰۰۰ ۱۶:۳۹:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۴۶,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ۴۱,۰۰۰ ۴۷.۱۳ %
4 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۱ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی قیمت ورق عرشه فولادی کاشان ضخامت ۰.۸ الی ۱.۲ میلیمتر ۴۸,۰۰۰ ۱۲:۰۷:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ۳۸,۵۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۹,۵۰۰ ۱۹.۷۹ %
5 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۱ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی قیمت ورق عرشه فولادی هفت الماس ضخامت ۰.۷ الی ۱.۲ میلیمتر ۴۶,۰۰۰ ۱۲:۰۶:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ۴۰,۹۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۵,۱۰۰ ۱۱.۰۹ %
6 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۱ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی قیمت ورق فرمینگ عرشه فولادی شهر کرد ضخامت ۰.۷ الی ۱.۲ میلیمتر ۴۰,۸۰۰ ۰۶:۴۳:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ - - - -
7 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۱ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی قیمت ورق عرشه فولادی هفت الماس ضخامت ۰.۷ الی ۱.۲ میلیمتر ۴۰,۹۰۰ ۰۶:۴۲:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ - - - -
8 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۱ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی قیمت ورق عرشه فولادی شهر کرد ضخامت ۰.۸ الی ۱.۲ میلیمتر ۳۷,۷۰۰ ۲۰:۴۸:۰۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ - - - -
9 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۱ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی قیمت ورق عرشه فولادی کاشان ضخامت ۰.۸ الی ۱.۲ میلیمتر ۳۸,۵۰۰ ۲۰:۴۸:۰۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ - - - -
10 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۱ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی ورق ۱ گالوانیزه فرمینگ هفت الماس ۳۶,۹۰۰ ۱۳:۴۳:۰۰ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ - - - -
11 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۱ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی ورق عرشه فولادی امیر کبیر کاشان ۳۷,۹۰۰ ۱۱:۳۳:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۳۶,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۱,۹۰۰ ۵.۰۱ %
12 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۱ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی ورق عرشه فولادی امیر کبیر کاشان ۳۶,۰۰۰ ۲۱:۲۹:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ - - - -
13 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۱ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی ورق ۱ گالوانیزه فرمینگ شهرکرد ۳۴,۲۰۰ ۰۰:۵۳:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ - - - -
14 قیمت ورق عرشه فولادی(ورق کامپوزیت) ورق گالوانیزه ۱ میلیمتر فرمینگ عرشه فولادی ورق ۱ گالوانیزه فرمینگ کاشان ۳۴,۹۰۰ ۰۰:۳۲:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ - - - -