مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت ورق - ورق ضخامت ۶ میلیمتر

انواع ورق ضخامت ۶ میلیمتر با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت ورق ورق ضخامت ۶ میلیمتر فولاد مبارکه اصفهان ۲۴,۵۰۰ ۱۸:۴۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۲۴,۷۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ (۲۰۰) ۰.۸۲ %
2 قیمت ورق ورق ضخامت ۶ میلیمتر فولاد مبارکه A۲۸۳ Gr C ۲۴,۲۰۰ ۰۸:۵۱:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ - - - -
3 قیمت ورق ورق ضخامت ۶ میلیمتر فولاد مبارکه اصفهان ۲۴,۷۰۰ ۰۸:۴۶:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ - - - -
4 قیمت ورق ورق ضخامت ۶ میلیمتر گیلان برشی ابعادی ۲۱,۲۰۰ ۰۸:۳۶:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ - - - -
5 قیمت ورق ورق ضخامت ۶ میلیمتر فولادمبارکه ۲۲,۹۰۰ ۱۲:۲۳:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۲۳,۵۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ (۶۰۰) ۲.۶۲ %
6 قیمت ورق ورق ضخامت ۶ میلیمتر فولادمبارکه ۲۳,۵۰۰ ۱۱:۴۸:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ - - - -
7 قیمت ورق ورق ضخامت ۶ میلیمتر مبارکه برش خورده ۲۳,۰۵۰ ۱۰:۳۷:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۸,۸۰۰ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ۴,۲۵۰ ۱۸.۴۴ %
8 قیمت ورق ورق ضخامت ۶ میلیمتر مبارکه برش خورده ۱۸,۸۰۰ ۱۱:۵۳:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ - - - -
9 قیمت ورق ورق ضخامت ۶ میلیمتر سبا ۲۰,۵۰۰ ۱۵:۱۱:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ ۲۰,۴۵۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ ۵۰ ۰.۲۴ %
10 قیمت ورق ورق ضخامت ۶ میلیمتر سبا ۲۰,۴۵۰ ۱۵:۱۲:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ - - - -