مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت رابیتس - رابیتس ۸۸۰ گرمی

انواع رابیتس ۸۸۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت رابیتس رابیتس ۸۸۰ گرمی قیمت ابعاد رابیتس راویز توری گالوانیزه و راویز مسعود و تهران راویز و ایران راویز ۱۳ ستون سه چشمه درجه یک راویز ۸۸۰ گرم گالوانیزه ۳۰۰,۰۰۰ ۰۸:۳۸:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۳۱۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ (۱۰,۰۰۰) ۳.۳۳ %
2 قیمت رابیتس رابیتس ۸۸۰ گرمی قیمت ابعاد رابیتس تهران و مسعود راویز توری گالوانیزه و راویز مسعود و تهران راویز و ایران راویز ۱۳ ستون سه چشمه درجه یک راویز ۸۸۰ گرم گالوانیزه ۲۹۸,۰۰۰ ۱۱:۰۵:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۲۹۷,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱,۰۰۰ ۰.۳۴ %
3 قیمت رابیتس رابیتس ۸۸۰ گرمی قیمت ابعاد رابیتس تهران و مسعود راویز توری گالوانیزه و راویز مسعود و تهران راویز و ایران راویز ۱۳ ستون سه چشمه درجه یک راویز ۸۸۰ گرم گالوانیزه ۲۹۷,۰۰۰ ۱۳:۳۷:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۲۷۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۲۷,۰۰۰ ۹.۰۹ %
4 قیمت رابیتس رابیتس ۸۸۰ گرمی قیمت ابعاد رابیتس توری گالوانیزه و راویز مسعود و تهران راویز و ایران راویز ۱۳ ستون سه چشمه درجه یک راویز ۸۸۰ گرم گالوانیزه ۳۱۰,۰۰۰ ۱۵:۰۵:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۲۹۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۱۵,۰۰۰ ۴.۸۴ %
5 قیمت رابیتس رابیتس ۸۸۰ گرمی قیمت ابعاد رابیتس تهران و مسعود راویز توری گالوانیزه و راویز مسعود و تهران راویز و ایران راویز ۱۳ ستون سه چشمه درجه یک راویز ۸۸۰ گرم گالوانیزه ۲۷۰,۰۰۰ ۰۹:۴۷:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ - - - -
6 قیمت رابیتس رابیتس ۸۸۰ گرمی قیمت ابعاد رابیتس راویز توری گالوانیزه و راویز مسعود و تهران راویز و ایران راویز ۱۳ ستون سه چشمه درجه یک راویز ۸۸۰ گرم گالوانیزه ۳۱۰,۰۰۰ ۱۶:۳۶:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ - - - -
7 قیمت رابیتس رابیتس ۸۸۰ گرمی قیمت ابعاد رابیتس توری گالوانیزه و راویز مسعود و تهران راویز و ایران راویز ۱۳ ستون سه چشمه درجه یک راویز ۸۸۰ گرم گالوانیزه ۲۹۵,۰۰۰ ۱۸:۴۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۲۷۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۲۰,۰۰۰ ۶.۷۸ %
8 قیمت رابیتس رابیتس ۸۸۰ گرمی قیمت ابعاد رابیتس توری گالوانیزه و راویز مسعود و تهران راویز و ایران راویز ۱۳ ستون سه چشمه درجه یک راویز ۸۸۰ گرم گالوانیزه ۲۷۵,۰۰۰ ۰۹:۵۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ - - - -
9 قیمت رابیتس رابیتس ۸۸۰ گرمی قیمت ابعاد رابیتس توری گالوانیزه و راویز مسعود و تهران راویز و ایران راویز ۱۳ ستون سه چشمه درجه یک گالوانیزه ۲۷۰,۰۰۰ ۱۳:۲۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ - - - -
10 قیمت رابیتس رابیتس ۸۸۰ گرمی ققیمت رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون کارخانه رابیتس مسعود وزن ۸۸۰ گرمی ۱۱۷,۰۰۰ ۱۶:۳۴:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ - - - -
11 قیمت رابیتس رابیتس ۸۸۰ گرمی قیمت رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون کارخانه رابیتس مسعود وزن ۸۸۰ گرمی ۱۲۳,۰۰۰ ۱۷:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۰۸,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۵,۰۰۰ ۱۲.۲۰ %
12 قیمت رابیتس رابیتس ۸۸۰ گرمی قیمت رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی ایران رابیتس و تهران رابیتس ۱۱۸,۰۰۰ ۱۷:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ - - - -
13 قیمت رابیتس رابیتس ۸۸۰ گرمی قیمت رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون کارخانه رابیتس مسعود وزن ۸۸۰ گرمی ۱۰۸,۰۰۰ ۱۷:۲۸:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ - - - -