مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات 09121239045

قیمت رابیتس - رابیتس ۸۸۰ گرمی

انواع رابیتس ۸۸۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت رابیتس رابیتس ۸۸۰ گرمی ققیمت رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون کارخانه رابیتس مسعود وزن ۸۸۰ گرمی ۱۱۷,۰۰۰ ۱۶:۳۴:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ - - - -
2 قیمت رابیتس رابیتس ۸۸۰ گرمی قیمت رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون کارخانه رابیتس مسعود وزن ۸۸۰ گرمی ۱۲۳,۰۰۰ ۱۷:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۰۸,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۵,۰۰۰ ۱۲.۲۰ %
3 قیمت رابیتس رابیتس ۸۸۰ گرمی قیمت رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی ایران رابیتس و تهران رابیتس ۱۱۸,۰۰۰ ۱۷:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ - - - -
4 قیمت رابیتس رابیتس ۸۸۰ گرمی قیمت رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون کارخانه رابیتس مسعود وزن ۸۸۰ گرمی ۱۰۸,۰۰۰ ۱۷:۲۸:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ - - - -
5 قیمت رابیتس رابیتس ۸۸۰ گرمی قیمت رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی مسعود و ایران رابیتس و تهران رابیتس ۱۱۵,۰۰۰ ۱۰:۰۵:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ - - - -
6 قیمت رابیتس رابیتس ۸۸۰ گرمی قیمت رابیتس ۱۳ ستون ۸۸۰ گرمی مسعود ۹۱,۰۰۰ ۱۹:۵۷:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ - - - -