مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت رابیتس - رابیتس ۸۰۰ گرمی

انواع رابیتس ۸۰۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت رابیتس رابیتس ۸۰۰ گرمی قیمت رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون کارخانه رابیتس مسعود وزن ۸۰۰ گرمی کارخانه ایران رابیتس ابعاد رابیتس قیمت هر برگ رابیتس قیمت تور رابیتس قیمت توری رابیتس مسعود قیمت رابیتس اصفهان رابیتس مشهد ۲ ۰۴:۴۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ (۱۹۹,۹۹۸) ۹,۹۹۹,۹۰۰ %
2 قیمت رابیتس رابیتس ۸۰۰ گرمی قیمت رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون کارخانه رابیتس مسعود وزن ۸۰۰ گرمی کارخانه ایران رابیتس ابعاد رابیتس قیمت هر برگ رابیتس قیمت تور رابیتس قیمت توری رابیتس مسعود قیمت رابیتس اصفهان رابیتس مشهد ۲۰۰,۰۰۰ ۰۸:۳۸:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۲۷۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ (۷۵,۰۰۰) ۳۷.۵۰ %
3 قیمت رابیتس رابیتس ۸۰۰ گرمی قیمت رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون کارخانه رابیتس مسعود وزن ۸۰۰ گرمی کارخانه ایران رابیتس ابعاد رابیتس قیمت هر برگ رابیتس قیمت تور رابیتس قیمت توری رابیتس مسعود قیمت رابیتس اصفهان رابیتس مشهد ۲۷۵,۰۰۰ ۱۱:۵۸:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ۲۵۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۲۰,۰۰۰ ۷.۲۷ %
4 قیمت رابیتس رابیتس ۸۰۰ گرمی قیمت رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون کارخانه رابیتس مسعود وزن ۸۰۰ گرمی کارخانه ایران رابیتس ابعاد رابیتس قیمت هر برگ رابیتس قیمت تور رابیتس قیمت توری رابیتس مسعود قیمت رابیتس اصفهان رابیتس مشهد ۲۵۵,۰۰۰ ۲۱:۰۴:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۲۸۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ (۲۵,۰۰۰) ۹.۸۰ %
5 قیمت رابیتس رابیتس ۸۰۰ گرمی قیمت رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون کارخانه رابیتس مسعود وزن ۸۰۰ گرمی کارخانه ایران رابیتس ابعاد رابیتس قیمت هر برگ رابیتس قیمت تور رابیتس قیمت توری رابیتس مسعود قیمت رابیتس اصفهان رابیتس مشهد ۲۸۰,۰۰۰ ۱۸:۴۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۲۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۴۰,۰۰۰ ۱۴.۲۹ %
6 قیمت رابیتس رابیتس ۸۰۰ گرمی قیمت رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون کارخانه رابیتس مسعود وزن ۸۰۰ گرمی کارخانه ایران رابیتس ابعاد رابیتس قیمت هر برگ رابیتس قیمت تور رابیتس قیمت توری رابیتس مسعود قیمت رابیتس اصفهان رابیتس مشهد ۲۴۰,۰۰۰ ۲۳:۲۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ - - - -
7 قیمت رابیتس رابیتس ۸۰۰ گرمی ابعاد رابیتس رابیتس چیست ابعاد رابیتس توری گالوانیزه و راویز مسعود و تهران راویز و ایران راویز ۱۳ ستون سه چشمه درجه یک ابعاد رابیتس مسعود ۲۴۰,۰۰۰ ۱۴:۰۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - - - -
8 قیمت رابیتس رابیتس ۸۰۰ گرمی قیمت رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون کارخانه رابیتس مسعود وزن ۸۰۰ گرمی ۱۰۳,۰۰۰ ۱۷:۲۷:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ - - - -
9 قیمت رابیتس رابیتس ۸۰۰ گرمی قیمت رابیتس گالوانیزه ۹ ستون ایران رابیتس ۸۰۰ گرمی ۸۷,۵۰۰ ۱۷:۲۵:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ - - - -
10 قیمت رابیتس رابیتس ۸۰۰ گرمی قیمت رابیتس گالوانیزه ۸۰۰ گرمی مسعود و ایران رابیتس و تهران رابیتس ۱۱۱,۰۰۰ ۱۰:۰۴:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ - - - -
11 قیمت رابیتس رابیتس ۸۰۰ گرمی رابیتس مسعود ۳۰,۵۰۰ ۱۴:۰۵:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ - - - -