مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت سیم مفتول و آرماتور بندی - سیم مفتول ۲.۵

انواع سیم مفتول ۲.۵ با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت سیم مفتول و آرماتور بندی سیم مفتول ۲.۵ سیم مفتول آرماتوربندی سایز ۲.۵ ۴۳,۰۰۰ ۱۹:۰۷:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۳۶,۵۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۶,۵۰۰ ۱۵.۱۲ %
2 قیمت سیم مفتول و آرماتور بندی سیم مفتول ۲.۵ سیم مفتول آرماتوربندی سایز ۲.۵ ۳۶,۵۰۰ ۱۱:۱۷:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ - - - -
3 قیمت سیم مفتول و آرماتور بندی سیم مفتول ۲.۵ - ۲۶,۵۰۰ ۱۳:۵۸:۰۰ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۲۱,۶۵۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۴,۸۵۰ ۱۸.۳۰ %
4 قیمت سیم مفتول و آرماتور بندی سیم مفتول ۲.۵ مفتول فابریک ۲۶,۵۰۰ ۰۸:۲۱:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ۲۷,۵۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ (۱,۰۰۰) ۳.۷۷ %
5 قیمت سیم مفتول و آرماتور بندی سیم مفتول ۲.۵ مفتول کششی تسمه ۲۴,۵۰۰ ۰۸:۲۱:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ۲۵,۵۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ (۱,۰۰۰) ۴.۰۸ %
6 قیمت سیم مفتول و آرماتور بندی سیم مفتول ۲.۵ مفتول فابریک ۲۷,۵۰۰ ۰۰:۵۰:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ - - - -
7 قیمت سیم مفتول و آرماتور بندی سیم مفتول ۲.۵ مفتول کششی تسمه ۲۵,۵۰۰ ۰۰:۴۹:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ - - - -
8 قیمت سیم مفتول و آرماتور بندی سیم مفتول ۲.۵ - ۲۱,۶۵۰ ۲۰:۴۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۲۰,۸۵۰ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ ۸۰۰ ۳.۷۰ %
9 قیمت سیم مفتول و آرماتور بندی سیم مفتول ۲.۵ - ۲۰,۸۵۰ ۱۲:۲۴:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ ۲۰,۷۰۰ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ۱۵۰ ۰.۷۲ %
10 قیمت سیم مفتول و آرماتور بندی سیم مفتول ۲.۵ - ۲۰,۷۰۰ ۱۷:۳۷:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ - - - -