مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات 09121239045

قیمت نبشی - نبشی ۴

انواع نبشی ۴ با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت نبشی نبشی ۴ قیمت نبشی ۶ متری درجه یک ایرانی ۴۸,۲۰۰ ۰۹:۴۸:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ - - - -
2 قیمت نبشی نبشی ۴ - ۲۲,۹۰۰ ۱۷:۴۰:۰۰ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۲۲,۲۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۷۰۰ ۳.۰۶ %
3 قیمت نبشی نبشی ۴ - ۲۲,۲۰۰ ۱۱:۰۷:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۲۴,۳۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ (۲,۱۰۰) ۹.۴۶ %
4 قیمت نبشی نبشی ۴ - ۲۴,۳۰۰ ۱۱:۰۸:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ ۲۲,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۲,۳۰۰ ۹.۴۷ %
5 قیمت نبشی نبشی ۴ - ۲۲,۰۰۰ ۲۱:۵۸:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۷,۲۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۴,۸۰۰ ۲۱.۸۲ %
6 قیمت نبشی نبشی ۴ - ۱۷,۲۰۰ ۱۰:۴۱:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۱۶,۶۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ۶۰۰ ۳.۴۹ %
7 قیمت نبشی نبشی ۴ - ۱۶,۶۰۰ ۱۲:۴۹:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ۱۸,۵۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ (۱,۹۰۰) ۱۱.۴۵ %
8 قیمت نبشی نبشی ۴ - ۱۸,۵۰۰ ۱۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ - - - -
9 قیمت نبشی نبشی ۴ نبشی مشهد ۱۵,۹۰۰ ۱۲:۱۵:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ - - - -
10 قیمت نبشی نبشی ۴ شاخه ۱۵ کیلویی ۱۶,۶۰۰ ۱۴:۴۷:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ - - - -