مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت تیرآهن - تیرآهن ۱۴

انواع تیرآهن ۱۴ با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۴ قیمت تیر آهن ذوب آهن اصفهان سایز ۱۴۰ ۸,۰۵۰,۰۰۰ ۰۹:۴۴:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۷,۷۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۳۵۰,۰۰۰ ۴.۳۵ %
2 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۴ قیمت تیر آهن ذوب آهن اصفهان سایز ۱۴۰ ۷,۷۰۰,۰۰۰ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ - - - -
3 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان ۴,۷۰۰,۰۰۰ ۲۳:۱۵:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ (۱۰۰,۰۰۰) ۲.۱۳ %
4 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱۷:۳۷:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۴,۳۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۹.۳۸ %
5 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان ۴,۳۵۰,۰۰۰ ۱۷:۲۳:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ - - - -
6 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۴ اصفهان ۴,۳۰۰,۰۰۰ ۱۳:۰۱:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۳,۷۷۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۵۳۰,۰۰۰ ۱۲.۳۳ %
7 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۴ اصفهان ۳,۷۷۰,۰۰۰ ۱۲:۰۶:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۳,۷۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۲۰,۰۰۰ ۰.۵۳ %
8 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۴ اصفهان ۳,۷۵۰,۰۰۰ ۲۱:۵۲:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۳,۰۶۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۶۹۰,۰۰۰ ۱۸.۴۰ %
9 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۴ اصفهان ۳,۰۶۰,۰۰۰ ۰۸:۴۴:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۲,۹۷۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ ۹۰,۰۰۰ ۲.۹۴ %
10 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۴ اصفهان ۲,۹۷۰,۰۰۰ ۱۱:۳۰:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ ۲,۹۶۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۰,۰۰۰ ۰.۳۴ %
11 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۴ اصفهان ۲,۹۶۰,۰۰۰ ۱۲:۰۱:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۲,۸۷۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ۹۰,۰۰۰ ۳.۰۴ %
12 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۴ اصفهان ۲,۸۷۰,۰۰۰ ۱۹:۵۵:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ۲,۸۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۳۰,۰۰۰ ۱.۰۵ %
13 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۴ اصفهان ۲,۸۴۰,۰۰۰ ۱۲:۱۲:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۲,۸۸۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ (۴۰,۰۰۰) ۱.۴۱ %
14 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۴ اصفهان ۲,۸۸۰,۰۰۰ ۱۱:۱۵:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ۲,۹۲۵,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ (۴۵,۰۰۰) ۱.۵۶ %
15 قیمت تیرآهن تیرآهن ۱۴ اصفهان ۲,۹۲۵,۰۰۰ ۰۸:۲۵:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ۲,۹۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۵,۰۰۰ ۰.۵۱ %