مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت میلگرد - میلگرد ۱۸

انواع میلگرد ۱۸ با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت میلگرد میلگرد ۱۸ قیمت میلگرد سایز ۱۰ الی ۲۲ کارخانه آریا ذوب AIII ۴۱,۰۰۰ ۱۲:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ - - - -
2 قیمت میلگرد میلگرد ۱۸ قیمت میلگرد سایز ۱۴ الی ۲۵ کارخانه ابهر AII ۴۳,۵۰۰ ۱۰:۲۱:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ - - - -
3 قیمت میلگرد میلگرد ۱۸ قیمت میلگرد سایز ۱۴ الی ۲۸ کارخانه نیشابور AIII ۴۶,۰۰۰ ۱۰:۱۸:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ - - - -
4 قیمت میلگرد میلگرد ۱۸ کاشان AIV ۲۹,۰۰۰ ۲۳:۴۹:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۲۱,۷۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۷,۳۰۰ ۲۵.۱۷ %
5 قیمت میلگرد میلگرد ۱۸ کاشان AIII ۲۷,۷۰۰ ۲۳:۴۶:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۲۲,۴۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۵,۳۰۰ ۱۹.۱۳ %
6 قیمت میلگرد میلگرد ۱۸ نیشابور AIII (کارخانه ) ۲۶,۹۰۰ ۱۷:۳۶:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ - - - -
7 قیمت میلگرد میلگرد ۱۸ نیشابور AIII ۲۲,۲۰۰ ۱۷:۲۷:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ - - - -
8 قیمت میلگرد میلگرد ۱۸ اصفهان AIII ۲۳,۳۰۰ ۱۲:۵۷:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۲۳,۶۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ (۳۰۰) ۱.۲۹ %
9 قیمت میلگرد میلگرد ۱۸ کاشان AIII ۲۲,۴۰۰ ۱۴:۵۹:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۲۲,۴۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۰ 0
10 قیمت میلگرد میلگرد ۱۸ کاشان AIII ۲۲,۴۰۰ ۱۰:۳۷:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۲۲,۹۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ (۵۰۰) ۲.۲۳ %
11 قیمت میلگرد میلگرد ۱۸ کاشان AIII ۲۲,۹۰۰ ۰۹:۵۹:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ۲۳,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ (۱۰۰) ۰.۴۴ %
12 قیمت میلگرد میلگرد ۱۸ کاشان AIII ۲۳,۰۰۰ ۱۱:۰۳:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ۲۳,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۰ 0
13 قیمت میلگرد میلگرد ۱۸ کاشان AIII ۲۳,۰۰۰ ۱۰:۳۷:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۲۲,۸۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۲۰۰ ۰.۸۷ %
14 قیمت میلگرد میلگرد ۱۸ کاشان AIII ۲۲,۸۰۰ ۱۷:۲۴:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۲۰,۷۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۲,۱۰۰ ۹.۲۱ %