مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت ناودانی - ناودانی ۶

انواع ناودانی ۶ با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت ناودانی ناودانی ۶ قیمت ناودانی ۶ متری درجه یک ایرانی( کارخانه شکفته) ۴۶,۰۰۰ ۱۷:۲۱:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ - - - -
2 قیمت ناودانی ناودانی ۶ - ۲۳,۳۰۰ ۱۳:۵۶:۰۰ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۲۲,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱,۳۰۰ ۵.۵۸ %
3 قیمت ناودانی ناودانی ۶ - ۲۲,۰۰۰ ۲۱:۵۹:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۹,۳۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ۲,۷۰۰ ۱۲.۲۷ %
4 قیمت ناودانی ناودانی ۶ - ۱۹,۳۰۰ ۱۲:۵۱:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ - - - -
5 قیمت ناودانی ناودانی ۶ تبریز ۱۷,۱۵۰ ۱۰:۵۱:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ - - - -
6 قیمت ناودانی ناودانی ۶ ۲۵ کیلوگرم ۱۷,۳۰۰ ۱۳:۵۵:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ ۱,۷۳۵ ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ ۱۵,۵۶۵ ۸۹.۹۷ %
7 قیمت ناودانی ناودانی ۶ ۲۵ کیلوگرم ۱,۷۳۵ ۱۳:۵۵:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ ۱۷,۲۵۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ (۱۵,۵۱۵) ۸۹۴.۲۴ %
8 قیمت ناودانی ناودانی ۶ ۲۵ کیلوگرم ۱۷,۲۵۰ ۱۳:۵۶:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ - - - -