مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت میلگرد - میلگرد ۴۰

انواع میلگرد ۴۰ با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت میلگرد میلگرد ۴۰ کاشان AIII ۲۲,۴۰۰ ۱۰:۳۸:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۲۲,۹۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ (۵۰۰) ۲.۲۳ %
2 قیمت میلگرد میلگرد ۴۰ کاشان AIII ۲۲,۹۰۰ ۱۰:۰۱:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ۲۳,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ (۱۰۰) ۰.۴۴ %
3 قیمت میلگرد میلگرد ۴۰ کاشان AIII ۲۳,۰۰۰ ۱۰:۳۸:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۲۲,۸۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۲۰۰ ۰.۸۷ %
4 قیمت میلگرد میلگرد ۴۰ کاشان AIII ۲۲,۸۰۰ ۱۷:۲۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۲۰,۷۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۲,۱۰۰ ۹.۲۱ %
5 قیمت میلگرد میلگرد ۴۰ کاشان AIII ۲۰,۷۰۰ ۱۰:۴۳:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ - - - -
6 قیمت میلگرد میلگرد ۴۰ کاشان ۱۶,۳۰۰ ۱۰:۴۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۱۶,۲۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ ۱۰۰ ۰.۶۱ %
7 قیمت میلگرد میلگرد ۴۰ کاشان ۱۶,۲۰۰ ۱۷:۱۷:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ - - - -