مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات 09121239045

قیمت ناودانی - ناودانی ۱۰

انواع ناودانی ۱۰ با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت ناودانی ناودانی ۱۰ قیمت ناودانی ۱۰ درجه یک ایرانی ۳۵,۵۰۰ ۱۷:۴۳:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ - - - -
2 قیمت ناودانی ناودانی ۱۰ ناودانی سایز ۸ شاخه ۶ متری ۳۳,۸۰۰ ۱۹:۰۴:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ - - - -
3 قیمت ناودانی ناودانی ۱۰ - ۲۳,۲۰۰ ۱۳:۵۷:۰۰ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۲۲,۲۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱,۰۰۰ ۴.۳۱ %
4 قیمت ناودانی ناودانی ۱۰ - ۲۲,۲۰۰ ۱۱:۰۶:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۲۵,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ (۲,۸۰۰) ۱۲.۶۱ %
5 قیمت ناودانی ناودانی ۱۰ - ۲۵,۰۰۰ ۱۱:۱۰:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ ۲۱,۸۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۳,۲۰۰ ۱۲.۸۰ %
6 قیمت ناودانی ناودانی ۱۰ - ۲۱,۸۰۰ ۲۱:۵۹:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۷,۲۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۴,۶۰۰ ۲۱.۱۰ %
7 قیمت ناودانی ناودانی ۱۰ - ۱۷,۲۰۰ ۱۰:۴۱:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۱۹,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ (۱,۸۰۰) ۱۰.۴۷ %
8 قیمت ناودانی ناودانی ۱۰ شاخه ۴۶ کیلوگرم ۱۶,۵۵۰ ۱۷:۰۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ - - - -
9 قیمت ناودانی ناودانی ۱۰ - ۱۹,۰۰۰ ۱۲:۵۲:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ - - - -
10 قیمت ناودانی ناودانی ۱۰ ایرانی ۱۶,۷۰۰ ۱۱:۲۷:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ - - - -
11 قیمت ناودانی ناودانی ۱۰ اروپایی ۲۵,۲۰۰ ۱۱:۲۶:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ - - - -