مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات-پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

قیمت تیرآهن - تیرآهن ۲۲

انواع تیرآهن ۲۲ با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۲ قیمت تیر آهن ذوب آهن اصفهان سایز ۲۲۰ ۱۳,۶۵۰,۰۰۰ ۰۹:۴۵:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ (۳۵۰,۰۰۰) ۲.۵۶ %
2 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۲ قیمت تیر آهن ذوب آهن اصفهان سایز ۲۲۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ - - - -
3 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ ۱۷:۳۹:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۹,۳۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۸.۳۷ %
4 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان ۹,۳۰۰,۰۰۰ ۱۷:۲۴:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ - - - -
5 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۲ اصفهان ۹,۱۰۰,۰۰۰ ۱۳:۰۲:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۹,۲۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ (۱۵۰,۰۰۰) ۱.۶۵ %
6 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۲ اصفهان ۹,۲۵۰,۰۰۰ ۱۲:۰۷:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۹,۱۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۵۰,۰۰۰ ۱.۶۲ %
7 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۲ اصفهان ۹,۱۰۰,۰۰۰ ۲۱:۵۳:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۷,۶۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰ ۱۶.۳۷ %
8 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۲ اصفهان ۷,۶۱۰,۰۰۰ ۰۸:۴۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۷,۵۸۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۳۰,۰۰۰ ۰.۳۹ %
9 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۲ اصفهان ۷,۵۸۰,۰۰۰ ۲۰:۲۸:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۷,۵۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۳۰,۰۰۰ ۰.۴۰ %
10 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۲ اصفهان ۷,۵۵۰,۰۰۰ ۱۲:۰۲:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۷,۴۱۵,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ۱۳۵,۰۰۰ ۱.۷۹ %
11 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۲ اصفهان ۷,۴۱۵,۰۰۰ ۱۹:۵۷:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ۷,۳۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۷۵,۰۰۰ ۱.۰۱ %
12 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۲ اصفهان ۷,۳۴۰,۰۰۰ ۱۲:۱۳:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۷,۳۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ۰ 0
13 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۲ اصفهان ۷,۳۴۰,۰۰۰ ۱۱:۱۶:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ۷,۴۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ (۱۱۰,۰۰۰) ۱.۵۰ %
14 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۲ اصفهان ۷,۴۵۰,۰۰۰ ۰۸:۲۶:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ۷,۴۳۵,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۵,۰۰۰ ۰.۲۰ %
15 قیمت تیرآهن تیرآهن ۲۲ اصفهان ۷,۴۳۵,۰۰۰ ۱۰:۳۵:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۷,۳۹۵,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ ۴۰,۰۰۰ ۰.۵۴ %